Menu Sluiten

Het Vredeslicht bezoekt het Lichtpunt

Dulcis in fundum’ zegt een Latijns spreekwoord: het zoetste, het fijnste komt laatst. Ons 22ste en laatste bezoek met het Licht van Bethlehem – dat we tot dan brandend hebben gehouden! – brachten we aan het Lichtpunt in Balen, een organisatie voor, maar vooral mét mensen in kwetsbare situaties. Het stond in de sterren geschreven dat we juist daar het Vredeslicht zouden brengen, maar we wilden daarmee wachten tot het bestuursteam in het nieuwe werkjaar weer goed en wel op dreef was. Op het feest van Sint Franciscus was het dan zover. Nooit waren er zoveel gegadigden om mee te gaan, want we hadden al zoveel positiefs gehoord over deze Welzijnsschakel. Nadat we voorafgaand een korte voorstelling kregen van de werking, mochten wij de bestuursvergadering openen met de overdracht van het licht. Die eer gaven we graag aan onze kersverse nieuwe pastor Kristien.

Mensen in hun kracht laten staan

De reden van het al 17 jarig bestaan van deze werking, gehuisvest in het parochiecentrum St.Andries te Balen, is het creëren van een gemoedelijke context waarbinnen mensen die in hun leven niet zoveel kansen hebben gekregen een netwerk kunnen vormen, een gemeenschap waarbinnen ze zichzelf kunnen zijn, hun sterktes kunnen ontdekken en hun talenten verder kunnen ontplooien. Samen leren ze aan elkaar, worden ze sterker en binden ze de strijd aan tegen armoede.

Een realiteit die zich doorheen de ganse coronapandemie in haar scherpte heeft laten voelen.

Activiteiten die ook de samenleving veranderen

De telt een actieve groep van 18 vrijwilligers, die elk actief contact houden met enkele van de 144 gezinnen uit Balen, samen goed voor 370 personen. In normale tijden – en niet zoals in het voorbije anderhalf jaar – gonst het daar van activiteiten. Vaak drie tot vier per week. Laagdrempelige activiteiten zoals samen knutselen, sporten, tuinieren, … Maar ook thema-avonden rond onderwerpen die de mensen zelf aanbrengen: gezondheid, schulden, wonen, onderwijs, …. Het zijn thema’s die sterk aanleunen bij de basisrechten van elke mens, die in situaties van kansarmoede niet vanzelfsprekend gerespecteerd zijn. Op zo’n avonden worden ervaringen gedeeld, komen zorgvuldig uitgekozen experts informatie geven waarmee de organisatie dan aan de slag kan om structureel iets aan het probleem te doen.

Invloed op het beleid

Zo ondervonden gezinnen recent problemen bij het afstandsonderwijs. Gezinnen die de touwtjes aan elkaar moeten knopen, beschikken soms niet over een internetaansluiting, noch over de nodige computers voor de kinderen. Het Lichtpunt kon in de voorbije lockdown een belangrijke schakel zijn en heeft mee kunnen wegen op politieke beslissingen door ministers genomen. Kunnen beschikken over een internetaansluiting wordt intussen erkend als een basisrecht maar moet nog in daden worden omgezet, net als water, voeding, elektriciteit, verwarming waar ook nog werk aan de winkel bij is. De organisatie is dankbaar voor de goede samenwerking met de diensten van de gemeente, vrucht van een jarenlange dialoog over en weer.

Warme verbondenheid

Ze koesteren de hoop om de banden met de leden – na een lange periode van niet mogen samenkomen – weer sterker aan te halen, waardoor de werking weer kan bijdragen tot een positiever levensgevoel van ieder die bij het Lichtpunt is betrokken. Hét jaarlijkse hoogtepunt van hun werking is het Kerstfeest. Vorig jaar echter moest alle vriendschap en verbondenheid noodgedwongen worden geuit door middel van een met zorg klaargemaakt kerstpakket, dat aan de deur van de mensen werd afgegeven. Gelukkig kon dat vaak gepaard gaan met een inlevend gesprekje op de stoep. Van harte wensen we de mensen van het Lichtpunt toe dat ze dit jaar opnieuw samen Kerstmis kunnen vieren. Wedden dat ze dan het olielampje in de Vredesduif weer ontsteken?

Lees ook: