Menu Sluiten

Gezins- en kindervieringen

Gezins- en kindervieringen

Minimis

 • Woorddienst op kindermaat (lagere school)
 • Elke 4e zondag van de maand (behalve zomervakantie)
 • Om 11u in de Sint-Pieter en Pauwelkerk in Mol

Op de vierde zondag van de maand hebben we in de Sint-Pieter en Pauwelkerk extra aandacht voor de kleinsten onder ons. Terwijl in de kerk de eucharistie voor de volwassenen doorgaat, mogen de kinderen van de lagere school op hun niveau vieren in de ‘Dekenij’ aan de overkant van de straat. We beginnen steeds met het aansteken van een kaarsje. Daarna luisteren we naar het evangelie van de dag en zoeken we uit wat Jezus aan ons wilt leren. We sluiten af met een spel of een creatief moment.

Voor de tafeldienst sluiten we opnieuw aan bij de volwassenen in de kerk, zodat we samen het altaar klaarzetten, het Onzevader bidden, elkaar de vrede wensen en het brood delen.

Kom+4

 • Viering voor het hele gezin
 • Aangepast verhaal voor de kinderen
 • Kerstdag om 9.30 uur in de Sint-Andrieskerk in Balen

Op Kerstmis verwelkomen we gezinnen op een feestelijke manier in de Sint-Andrieskerk in Balen. Kinderen krijgen een actieve rol in deze viering en het verhaal wordt op hun niveau verteld. Uiteraard is tijdens deze viering steeds iedereen welkom.

Gezinsviering Olmen

 • Voor jonge gezinnen
 • Met liedjes van de eerste communie en het vormsel
 • 6 keer per jaar om 18:30 uur in Olmen

Een 6-tal keren verwelkomen we dit jaar speciaal jonge gezinnen in onze gezinsvieringen in Olmen. Er wordt samen gevierd, eigentijdse liederen worden samen gezongen, liederen die ook in de vormsel- en eerste communievieringen zullen klinken. Er wordt gebeden en verteld, ook op niveau van de kinderen. We heten iedereen van harte welkom!

Gezinsviering Wezel

 • Gezellige vieringen voor het hele gezin
 • Ook op Kerstmis en Pasen
 • Om 9:30u in de Sint-Jozefskerk in Mol

Je kan ongeveer elke maand in de kerk van Wezel genieten van een gezellige gezinsviering.

Data 2021-2022:

 • 24 okt
 • 24 dec (18u)
 • 23 jan
 • 27 feb
 • 27 maart
 • 17 april
 • 22 mei
 • 26 juni

GezinsMomenten in Rosselaar

 • Vieren, leren en ervaren
 • Voor iedereen die ‘de kerk’ wil ontdekken
 • Op vrijdagavond in de kerk van Rosselaar

Onze Gezinsmomenten zijn een uniek concept van liturgie (vieren), leren (catechese) en ervaren (mystagogie  en zintuiglijkheid). 

Onze doelgroep zijn vooral mensen die nog weinig verbinding ervaren met ‘kerk’.
Vooral kinderen en jongeren, en hun familie vinden hier een laagdrempelige plek waarbij ze toch een ‘warme’ kerk mogen ervaren. 
Ook mensen die (opnieuw) willen kennismaken met ‘kerk’ zijn meer dan welkom. 

Daarom wordt het gebeuren zeer eenvoudig gehouden, en brengen we een aantal ‘basics’ naar voren die de kern van ons vieren en leven als christen duiden.
We werken met een voorganger en een duidinggever die tijdens het GezinsMoment uitleg geeft.

Het gebeuren is dynamisch (de viering vindt plaats op verschillende plekken in het kerkgebouw, men blijft dus niet ‘stilzitten’, het is een ’tocht’ letterlijk en figuurlijk) en interactief (vraag en antwoord, gebaar en wedergebaar).

Ook stilte krijgt een plek. 

Na de viering is er ruimte voor napraten en informeel samenzijn.

Het eerstvolgende GezinsMoment vindt plaats op vrijdag 8 april van 18.30 tot 20 u.in de parochiekerk van  Rosselaar, Olmensebaan 56. 
Thema is “De Goede Week voor beginners”.
We maken tijdens dit moment met de kinderen ook palmpaasstokken.
Info : 0472 34 31 02 (Zus)