Menu Sluiten

Ziekenhuis

Ziekenhuispastoraal

Ziek worden, een aandoening krijgen, moeten herstellen na een ongeval, slecht nieuws moeten verwerken, … kunnen je leven en kijk op het leven behoorlijk dooreen schudden. Alles wat we doorgaans zo vanzelfsprekend hebben gevonden, krijgt plots een totaal andere waarde. Wanneer het stil is in de ziekenhuiskamer komen allerlei gevoelens en vragen naar boven. God kan ineens heel ver weg lijken of is Diegene op wie we boos zijn, terwijl we ook juist kracht en moed kunnen putten uit ons geloof en spiritualiteit. Dan kan het deugd doen om in een gesprek met een pastor eens alle – soms tegenstrijdige – gevoelens en gedachten te mogen ventileren zonder beoordeeld te worden en wetende dat wat je vertelt veilig is. Je hoeft lang niet te wachten tot je doodziek bent, om een gesprek met de ziekenhuispastor aan te vragen.

Ook een ritueel kan helpend zijn. Een gebaar met begeleidend gebed kan helend zijn omdat het helpt je worsteling en gevoelens mee te laten dragen door God en je dierbaren, waardoor je innerlijk rustig wordt en een stap kan zetten naar een nieuwe fase.

Zo wordt er wekelijks voor wie dat wil de communie op de kamer gebracht, kan er een ziekenzalving of ziekenzegen worden aangevraagd. De pastor staat – indien gewenst en mogelijk – ook een stervende patiënt en zijn familie bij in de moeilijke weg die ze samen gaan.

Hoewel de ziekenhuispastor gezonden is door de Bisschop en in de rooms katholieke traditie staat, wil zij er zijn voor alle mensen. Juist door met de patiënt op zoek te gaan naar de eigen zingeving en bronnen van kracht in zijn leven, kan de persoon gesterkt worden om door te gaan en verder te groeien in het leven, in verbondenheid met zijn dierbaren.

De huidige pastor in het H.Hartziekenhuis van Mol is Griet Van Coillie.

Ziekenzalving

De ziekenzalving is een sacrament (een bijzonder moment van godsontmoeting), dat aangewezen is bij het doormaken van een ernstige ziekte of vlak voor een operatie. In het sacrament wordt gevraagd om bijzondere genade en kracht waardoor de zieke zijn lijden beter kan doorstaan en dragen. Eigen aan de ziekenzalving is dat er gebeden wordt om heling in de ruime zin van het woord, wat ook lichamelijke genezing kan inhouden. Al vanaf het prille begin van de kerk wordt dit onlosmakelijk verbonden met het bidden om bevrijding van al wat op de persoon drukt, schuldgevoelens bijvoorbeeld. Daarom biedt de ziekenzalving ook altijd de mogelijkheid tot persoonlijke biecht. Dat is de reden waarom de ziekenzalving door een priester wordt gegeven.

Ziekenzegen

Afscheid nemen van het leven en zich langzaam voorbereiden op het sterven is zowel voor de persoon als voor zijn of haar naasten een ingrijpend gebeuren. De ziekenzegen, voorgegaan door de ziekenhuispastor, kan hier heel dragend zijn en innerlijke vrede bewerken, waardoor zowel de patiënt als zijn dierbaren gemakkelijker kunnen afscheid nemen en loslaten. In de geest van het geloof van de stervende zelf leggen wij zijn leven in Gods handen.

In een krachtig moment wordt teruggeblikt op heel het leven van en met deze persoon. In een gebed om vergeving vragen we om verzoening en heling voor wat nog gekwetst of onaf bleef  Met een eeuwenoud gebaar, de handoplegging, brengen we uitdrukkelijk de stervende onder Gods bescherming. Terwijl wij in het gebed om zegen de zieke alle goeds van godswege toezeggen, kunnen wij juist daardoor als naasten de zieke mens meer loslaten. Daarbij krijgt elke aanwezige de kans om met een kruisje, een kus, een lief woordje … uitdrukkelijk afscheid te nemen. Dit is doorgaans een warm, intiem en intens gebeuren. 

Hoewel in veel gevallen de persoon niet meer aanspreekbaar is wanneer dit afscheidsritueel plaatsvindt, is het wenselijk de ziekenzegen te vragen wanneer de persoon nog bewust is, zodat hij of zij ook zelf actief kan deelnemen en er de positieve effecten van kan ondervinden. Een enkele keer raakt het gebeuren zelfs zo diep dat de persoon nieuwe krachten opdoet en weer beter wordt.