Menu Sluiten

St-Andries Balen

Vieringen

Contactpersoon

Rekeningnummer

De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Wij dragen de zorg voor het geheel van de St.-Andriesparochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In onze vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen en zoeken we naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren.

Contactpersoon: 
Lea Janssens
Schansstraat 23 bus 1
2490 Balen
0479 59 20 34

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:
Richard Vermeulen
Nachtegaalstraat 8, 2490 Balen 
tel.: 0487 16 71 87

Secretaris:
Guido Curinckx 
Steegsebaan 313, 2490 Balen 
tel.: 014 81 02 85 

Penningmeester:
Jef Willekens
Molenveld 54, 2490 Balen
tel.: 0497 62 34 26

Andere leden:

  • Geert Geuens
    Ceylonstraat 51, 2490 Balen
    tel.: 0497 70 70 01
  • Willy Van Broekhoven
    Kromstraat 66, 2491 Olmen
    tel.: 011 40 22 18

Vertegenwoordiger van de parochie:
Norbert Wauters (meer info…)

Parochiecentrum
Zaalverhuur

Vieringen

Wat is er te doen in
Sint-Andries?

Huwelijk

Ziekenzorg
Ziekenzalving

Overlijden

Doopsel

Doorgaans wordt er in onze parochie op de eerste zondag om de twee maanden een gemeenschappelijke doopviering (max. 4 families) georganiseerd. De eerste viering is om 14 uur, een eventuele tweede viering is om 15 uur.

Na de inschrijving word je uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingsavond die georganiseerd wordt voor de doopvieringen die nadien in enkele parochies zullen gehouden worden.
Deze voorbereidingsavond vindt plaats om 20 uur in het parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat, in Balen.

Voorbereidingsavonden en doopvieringen:

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Eerste communie

Contactpersoon
Sara Melis

We organiseren twee vieringen voor de eerste communie: voor de Vrije Basisschool en voor de andere scholen in de buurt. Ouders kiezen vrij bij welke viering men wil aansluiten.

Met meerdere parochies samen werken we in de voorbereiding op de eerste communie met “Op weg met Jezus”. Deze eigen methode, die ouders én kinderen betrekt, bestaat uit een start…

Geen evenementen gevonden!

Vormsel

Contactpersoon
Sandra Cools

Het vormsel is onderdeel van onze jongerenpastoraal wHAjo! De jongeren kunnen met het vormsel bevestigen dat ze kiezen voor het christelijke geloof. Een team enthousiaste begeleiders helpt hen op deze weg én ook daarna.

Geen evenementen gevonden!

Binnenkort in Sint-Andries:

juli 2024
augustus 2024
september 2024
november 2024
Geen evenementen gevonden!
Meer laden