Contactpersoon

“Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden”

De plaatselijke kerngroep draagt de zorg voor het geheel van de St.-Andriesparochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In hun vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen, zoekt men naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren. De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Contactpersoon: 

Lea Janssens
Schansstraat 23 bus 1
2490 Balen
0479 59 20 34

“Gelukkig is de mens die mag wonen in uw huis”

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:

 • Richard Vermeulen
  Nachtegaalstraat 8
  2490 Balen 
  tel.: 011 34 58 56

Secretaris:

 • Guido Curinckx 
  Steegsebaan 313
  2490 Balen 
  tel.: 014 81 02 85 

Penningmeester:

 • Jef Willekens
  Molenveld 54
  2490 Balen
  tel.: 014 81 27 06

Andere leden:

 • Geert Geuens
  Ceylonstraat 51
  2490 Balen
  tel.: 0497 70 70 01

 • Willy Van Broekhoven
  Kromstraat 66
  2491 Olmen
  tel.: 011 40 22 18

Vertegenwoordiger van de parochie:

Gustaaf Woutersstraat 29, 2490 Balen

Openingsuren:

 • maandag, dinsdag, vrijdag van 13.00 u – 01.00 u;
 • donderdag van 18.00 u – 01.00 u.
 • zaterdag van 12.00 u – 03.00 u;
 • zondag van 11.00 u – 24.00 u.

tel: 014/81 24 28 tijdens openingsuren
mail: pcbalen@skynet.be

www.pcbalen.net