• Sluis 155a, 2400 Mol
 • zondag 10.30u

Contactpersoon

 • Ludo Geerts
 • Wauwerken 29, 2400 Mol

“Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden”

De plaatselijke kerngroep draagt de zorg voor het geheel van de parochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In hun vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen, zoekt men naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren. De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Leden: 

“Gelukkig is de mens die mag wonen in uw huis”

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:

 • Jozef Stephaan Vos
  Holleweg 6, 2400 Mol   |   014 31 62 59

Secretaris:

 • Guido Deckx
  Draaiboomstraat 24, 2400 Mol   |   014 31 32 31

Penningmeester:

 • Paul Joos
  Boerestraat 2, 2400 Mol   |   014 31 74 46

Andere leden:

 • Jean Baudeweyns
  Dijkstraat 8, 2400 Mol   |   014 31 26 89
 • Dirk Vanleeuw
  Sluis 176, 2400 Mol   |   014 31 95 16

Vertegenwoordigers van de parochie:

Vieren

We zijn dankbaar dat we regelmatig mogen rekenen op onze gemandateerde voorgangers. Zij verzorgen de woord- en communiedienst wanneer er geen eucharistie gevierd kan worden.

Informatie nog aan te vullen…

Doopsel

In de kerk van Sluis organiseren we geen doopvieringen. Klik op ‘Algemene info’ om een overzicht te krijgen van mogelijke doopkerken en doopdata.

Eerste communie

Als voorbereiding op de eerste communie bieden wij heel vrijblijvend vier samenkomsten aan waarin wij blijven stilstaan bij de diepere beleving van deze viering. Eerst komen we samen met alle ouders. Daarna zijn er drie avonden voor de communicanten en hun ouders bedoeld. 

We hopen steeds dat er enkele ouders van de communicanten zich aangesproken voelen om deel uit te maken van de werkgroep.

Geen evenementen gevonden!

Vormsel

De vormselwerking van Sluis wordt mee opgenomen in de werking van Sint-Pieter en Pauwel (Mol-Centrum).

Lief Anthonis
0475 50 68 53
liefanthonis@scarlet.be