Menu Sluiten

Welzijnsschakels

In Vlaanderen werken vrijwilligers in 140 Welzijnsschakels samen met gezinnen die armoede of uitsluiting ervaren.

Ik heb ook leren zien dat armoede niet één oorzaak heeft maar een opeenstapeling is van problemen. Wat ik vooral geleerd heb is dat mensen die in armoede moeten leven geen sukkelaars zijn zoals ik vroeger soms dacht. Integendeel je moet juist heel sterk zijn om in hun omstandigheden te kunnen overleven. Door mijn vrijwilliger zijn in de Welzijnsschakel is mijn leven ingrijpend veranderd.
Mieke

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Daarom bieden we kansen aan mensen die door armoede of afkomst uitsluiting ervaren.  Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt …

– tijdens huisbezoeken of persoonlijke contacten
– bij groepsactiviteiten waarin we genieten en leren van elkaar
– wanneer we praktische steun bieden
– als we in gesprek gaan met het OCMW, de huisvestingsmaatschappij, scholen, huisdokters, verenigingen, …
– als we samen actie voeren voor de toegang tot goede huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, vrijetijdsbesteding, …

Welzijnsschakels in onze pastorale eenheid

– Welzijnsschakel Het Lichtpunt Balen

Het Lichtpunt Balen wil er voor zorgen dat mensen uit hun isolement worden gehaald, dat ze een volwaardige plaats krijgen in onze samenleving.
Wij geloven dat het echt mogelijk is, dat mensen die leven in armoede én mensen zonder armoede-ervaring van en met elkaar kunnen leren en veranderingen teweegbrengen.

Wij bieden geen materiële hulp, maar brengen mensen samen voor allerlei activiteiten, geven mensen een stem en werken beleidsmatig.

Wij bereiken meer dan 140 Balense gezinnen.

Contactpersoon: Els Van Elsen

Als je bent gekomen om mij te helpen, verspil je je tijd. Maar als je bent gekomen omdat jouw bevrijding is verbonden met de mijne, laten we dan samenwerken.
Lilla Watson
Aboriginal artieste en wetenschapster
Het contact met iemand die echt in mij geloofde en naar mij luisterde was heel belangrijk. Ik ben er door beginnen groeien.
Monique

– Welzijnsschakel Ons Huis in Mol

Ons Huis is een onafhankelijke vzw, die mensen in armoede samenbrengt en hen sociaal weerbaarder maakt. Het is een erkende ‘vereniging waar armen het woord nemen’. Meer dan 20 vrijwilligers zetten hun schouders onder Ons Huis en ondersteunen zo mensen die het moeilijk hebben. Donaties van serviceclubs, scholen, handelaars en individuele mensen met een groot hart zorgen voor hun werkingsmiddelen. Van de gemeente Mol krijgt Ons Huis een woning ter beschikking. Via een kleine subsidie van het Ministerie van Welzijn kunnen ze één deeltijds personeelslid in dienst nemen.
In een veelzijdig aanbod aan activiteiten en lessen, begeleid door één of meerdere vrijwilligers, versterken ze de talenten van mensen.

– Actie MIN in Mol

“Mensen in Nood”(MIN) bijstaan en helpen in hun directe noden, ze bijeen brengen en ze doorverwijzen en begeleiden naar voor hen belangrijke instanties, in de hoop ze zo uit de spiraal van de armoede te halen; op deze oorspronkelijke doelstelling van de stichter Frans van Deursen steunt de basiswerking van Actie Min. Zij wil een pluralistische organisatie zijn, die aandachtig wil luisteren naar het verhaal van mensen door begrip en empathie te tonen en een stukje mee op weg te gaan tot er weer licht verschijnt aan het einde van de tunnel.

Het is door onze hoofden bij elkaar te steken en ons recht als mens op te eisen, dat er misschien eindelijk eens een punt kan gezet worden aan de discriminatie en de ongelijkheid die ieder van ons ervaart.
Denise