Menu Sluiten

St-Willibrordus Ezaart

Vieringen

Contactpersoon

Rekeningnummer

De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Wij dragen de zorg voor het geheel van de St.-Willibrordusparochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In onze vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen en zoeken we naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren.

Leden: 

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Andere leden:

  • Reinhilda Vanlommel
    Ezaart 172, 2400 Mol
  • Theo Verhoeven
    Gasthuisstraat 8/101, 2400 Mol   

Vertegenwoordiger van de parochie:

Doopsel

Ezaart is één van onze 9 parochies waar je tijdens bepaalde maanden in het jaar je kind kan laten dopen. In het aanvraagformulier krijg je een volledig overzicht van alle doopvieringen in onze pastorale eenheid.

Na de aanvraag word je uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingsavond die georganiseerd wordt voor de doopvieringen die nadien in enkele parochies zullen gehouden worden.
Deze voorbereidingsavond vindt plaats om 20 uur in het parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat, in Balen.

Contactpersoon

Kristien Vanlommel

Doopcatechist

Hilde Vanlommel

Voorbereidingsavonden en doopvieringen:

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Eerste communie

Contactpersoon
Vik

Met meerdere parochies samen werken we in de voorbereiding op de eerste communie met “Op weg met Jezus”. Deze eigen methode, die ouders én kinderen betrekt, bestaat uit een start…

Geen evenementen gevonden!

Vormsel

Contactpersoon
Sandra Cools

Het vormsel is onderdeel van onze jongerenpastoraal wHAjo! De jongeren kunnen met het vormsel bevestigen dat ze kiezen voor het christelijke geloof. Een team enthousiaste begeleiders helpt hen op deze weg én ook daarna.

Geen evenementen gevonden!

Binnenkort in Ezaart

mei 2024
september 2024
november 2024
april 2025
Geen evenementen gevonden!