Menu Sluiten

Het Vredeslicht ontvangen door Actie MIN vzw

Eindelijk zou het dan toch gebeuren: de al lang verwachte overdracht van het Vredeslicht aan de ploeg medewerkers van Actie Min. Voorzitter Annelies Van Loo nam ruim de tijd om ons rond te leiden in het magazijn en de winkel OP=OP achter het sociaal restaurant Apollon aan de Sint-Apollonialaan, waar het gonsde van bedrijvigheid.

De vzw beantwoordt aan een concrete nood

Terwijl mensen buiten rustig aanschoven voor de broodbedeling op donderdag, waren vrijwilligers binnen bedrijvig bezig met bakken voeding, die vanuit de aanhangwagen met het prachtige logo van Actie Min, werden binnengedragen. De inhoud ervan werd zorgvuldig genoteerd en daarna in de juiste bak, koelingsruimte of diepvries geplaatst. Het is nauwelijks te geloven dat deze organisatie enkel op vrijwilligers draait! Ze heeft alles van een kleine supermarkt met afdelingen vlees, vis, groente, fruit, kaas, brood, enz… Niet te verwonderen ook wanneer je bedenkt dat vzw Actie Min het afgelopen jaar voedingsproducten geschonken kreeg ter waarde van € 665 000, voeding die anders vernietigd zou worden! Daarmee worden zo’n 325 gezinnen in armoede uit Mol, Balen, Dessel en Retie voorzien van gezonde en gevarieerde voeding. Iets wat absoluut niet binnen handbereik zou zijn voor mensen, die om velerlei redenen over een zeer beperkt budget beschikken. Het is van onschatbare waarde dat 400 kinderen uit onze regio, ondanks de moeilijke situatie van hun ouders, goed gevoed naar school kunnen gaan en dat gezinnen de schaarse middelen waarover ze beschikken kunnen gebruiken om een meer menswaardig leven te leiden.

Hoe het begon en groeide

Annelies schets ons de geschiedenis van Actie Min. “Wij hebben verder gezet wat onze stichter Frans Van Deursen, toen parochiepriester en deken, 38 jaar geleden was begonnen. Hij riep mensen op wat ze teveel hadden te delen met mensen in nood, en dat naar een huis te brengen aan de Bresserdijk. Het initiatief werd warm onthaald en groeide onder de naam Actie M.I.N. In 2015 vond de nieuwe voorzitter, Johan Lodewyckx, dat het gezien de omvang van de bedrijvigheid hoogtijd werd om van een spontane werking een vzw te maken. Vanuit de kerngedachte om verspilling tegen te gaan, ging Actie Min overal aankloppen. Steeds meer bedrijven en winkels leerden Actie Min kennen en waren blij hun overschotten niet langer te moeten dumpen, maar er mensen in nood mee te kunnen helpen.” Vandaag de dag wordt een groeiend aantal mensen met armoede geconfronteerd. Zij zijn dankbaar beroep te kunnen doen op een dergelijke voedselbank.

Drie bedelingen per week, 65 vrijwilligers

Hoewel de zaterdag de drukste bedelingsdag is, drong de noodzaak zich op om ook op dinsdag en donderdag een broodbedeling te houden – voor zaken die niet lang kunnen bewaren. Op zaterdag komen mensen al vanaf 7 uur ter plaatse, hetzij om er te helpen als vrijwilliger, hetzij om er hun voedselvoorraad te ontvangen. Alles wordt in goede banen geleid via een volgnummersysteem. Bij elke afdeling staat een vrijwilliger, die de klant bedient op basis van het aantal gezinsleden, vermeld op hun lidkaartje. Heel wat van de 65 vrijwilligers zijn zelf daar ook vooruit geholpen en willen graag een wederdienst bewijzen.

Een geoliede machine

Gaandeweg komen talenten van mensen naar boven, zodat ieder zijn plek vindt in het geheel van de werking. De werkplanning en nauwkeurig uitgekiende schema’s aan de muur getuigen van een complexe organisatie die werkt als een geoliede machine. Hoewel we al vaak over Actie Min hadden gehoord, raakten we hier toch beduusd van. Wat ons in het ganse verhaal is opgevallen, is dat hier onnoemelijk veel meer gebeurt dan voedsel bedelen. In feite wordt hier gemeenschap gevormd. Mensen bedienen elkaar, bieden een kop warme soep aan en luisteren naar het wel en wee van de bezoekers. Deze hebben immers vaak nog andere noden dan voeding alleen. Zorgvuldig wordt dan bekeken hoe een nood gelenigd kan worden, of naar welke instantie kan worden doorverwezen. Mensen die door zware ziekte in geen geval ter plaatse geraken, krijgen een voedselpakket aan huis geleverd. Dit altijd met veel respect en warme aandacht voor wat alleenstaanden of gezinnen doormaken.

Giften zijn welkom

Ook al betaalt de gemeente Mol de huur van het pand en bieden bedrijven uit de omgeving gratis extra opslagplaats aan, ook al doneren tal van bedrijven voedsel en andere goederen (die dan doorgegeven worden aan zusterorganisaties als bijvoorbeeld M.I.N. Mol die zich in de kerk van Achterbos toespitst op kledij en huisraad), toch blijft er steeds nood aan financiële steun. De algemene werkingskosten als vervoer en verpakkingsmateriaal kunnen immers hoog oplopen. De vereniging koopt eveneens extra melk, eieren en fruit aan om ieder gezin voldoende te kunnen voorzien.

Wie Actie Min financieel wil steunen, kan dat doen op het banknummer: BE29 7512 0621 4764 op naam van Actie Mensen in Nood Mol vzw.

Lees ook: