Contactpersoon Centrum

Contactpersoon Achterbos

Contactpersonen Donk

“Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden”

De plaatselijke kerngroep draagt de zorg voor het geheel van de Sint-Pieter en Pauwelparochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In hun vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen, zoekt men naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren. De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Leden van ambtswege:

Priesters:

en parochie-assistent:

Verkozen leden:

 • Marie-Thérèse Swinnen
  Oude Molenstraat 84, 2400 Mol   |   014 70 69 70
 • May Wynants
  Graaf de Broquevillestraat 27/401, 2400 Mol   |   014 31 80 93
 • Lieve Sterckx
  Doornboomstraat 21, 2400 Mol   |   014 31 48 87
 • Lief Anthonis
  Pastoor Moorkensstraat 1, 2400 Mol   |   0475 50 68 53

“Gelukkig is de mens die mag wonen in uw huis”

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid. Naast een door de bisschop erkende vertegenwoordiger van de parochie en zijn plaatsvervanger bestaat de raad uit 5 verkozen leden.

Voorzitter:

 • Leo Hermans
  Jakob Smitslaan 32, 2400 Mol   |   014 31 33 41

Secretaris:

 • Theo Boeckx
  Cardijnstraat 16, 2400 Mol   |   014 70 86 15

Penningmeester:

 • Marc De Muynck
  Sint-Paulusstraat 55, 2400 Mol   |    0475 783 283

Andere leden:

 • Marc Van Grieken
  Martelarenstraat 114, 2400 Mol   |   014 31 99 56
 • Peter Vanherck
  Stokt 65, 2400 Mol   |   014 31 86 53

Vertegenwoordigers van de parochie: