Menu Sluiten

Sint-Pieter en Pauwel Mol

Vieringen

Rekeningnummer

Contactpersoon Centrum

Contactpersoon Achterbos

Contactpersonen Donk

De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Wij dragen de zorg voor het geheel van de Sint-Pieter en Pauwelparochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In onze vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen en zoeken we naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren.

Leden van ambtswege:

Priester:

en parochie-assistent:

Verkozen leden:

Marie-Thérèse Swinnen
Oude Molenstraat 84, 2400 Mol
014 70 69 70

May Wynants
Graaf de Broquevillestraat 27/401, 2400 Mol
014 31 80 93

Lieve Sterckx
Doornboomstraat 21, 2400 Mol
014 31 48 87

Lief Anthonis
Pastoor Moorkensstraat 1, 2400 Mol
0475 50 68 53

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:
Leo Hermans
Jakob Smitslaan 32, 2400 Mol
014 31 33 41

Secretaris:
Theo Boeckx
Cardijnstraat 16, 2400 Mol
014 70 86 15

Penningmeester:
Dominiek Maurissen
Boekweitstraat 43, 2400 Mol
0474 36 01 38

Andere leden:

  • Marc Van Grieken
    Martelarenstraat 114, 2400 Mol   |   014 31 99 56
  • Peter Vanherck
    Stokt 65, 2400 Mol   |   0475 23 42 57

Vertegenwoordigers van de parochie:

Open kerk
Tentoonstelling

Vieringen

Wat is er te doen in
Sint-Pieter en Pauwel?

Huwelijk

Ziekenzorg
Ziekenzalving

Overlijden

Doopsel

Doorgaans wordt er in onze parochie op de tweede zondag om de twee maanden een gemeenschappelijke doopviering (max. 4 families) georganiseerd. De eerste viering is om 13:30 uur, een eventuele tweede viering is om 14:30 uur.

Na de inschrijving word je uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingsavond die georganiseerd wordt voor de doopvieringen die nadien in enkele parochies zullen gehouden worden.
Deze voorbereidingsavond vindt plaats om 20 uur in het parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat, in Balen.

Voorbereidingsavonden en doopvieringen:

Geen evenementen gevonden!

Eerste communie

Contactpersoon
Marie-Thérèse

In onze eerste-communieviering ontvangen de kinderen van Mol-centrum, Achterbos en Donk.

Met meerdere parochies samen werken we in de voorbereiding op de eerste communie met “Op weg met Jezus”. Dit is een eigen methode, die ouders én kinderen betrekt.

Vormsel

Contactpersoon
Sandra Cools

Het vormsel is onderdeel van onze jongerenpastoraal wHAjo! De jongeren kunnen met het vormsel bevestigen dat ze kiezen voor het christelijke geloof. Een team enthousiaste begeleiders helpt hen op deze weg én ook daarna.

Geen evenementen gevonden!

Binnenkort in Sint-Pieter en Pauwel

juli 2024
augustus 2024
Geen evenementen gevonden!
Meer laden