Contactpersoon

“Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden”

De plaatselijke kerngroep draagt de zorg voor het geheel van de parochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In hun vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen, zoekt men naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren. De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Leden: 

“Gelukkig is de mens die mag wonen in uw huis”

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:

 • Carlo Mallants
  Acaciastraat 11, 2400 Mol   |   014 31 67 71

Secretaris:

 • Karin Verachtert
  Begonialaan 63, 2400 Mol   |   014 32 27 29

Penningmeester:

 • Karel Van Ginkel
  Vekeblok 8, 2400 Mol   |   014 31 34 44

Andere leden:

 • Jules Van Braband
  Brandstraat 11, 2400 Mol   |   014 31 01 07
 • Rosa Versweyvelt
  Acaciastraat, 2400 Mol   |   014 31 85 62

Vertegenwoordiger van de parochie:

Kapellestraat 90, 2400 Mol

www.pcginderbuiten.be

Vieren

We zijn dankbaar dat we regelmatig mogen rekenen op onze gemandateerde voorgangers. Zij verzorgen de woord- en communiedienst wanneer er geen eucharistie gevierd kan worden.

Informatie nog aan te vullen…

Doopsel

In de kerk van Ginderbuiten worden geen doopviering georganiseerd. Klik op ‘Algemene info’ voor een overzicht van de doopkerken en doopdata.

Eerste communie

Als voorbereiding op de eerste communie bieden wij heel vrijblijvend vier samenkomsten aan waarin wij blijven stilstaan bij de diepere beleving van deze viering. Eerst komen we samen met alle ouders. Daarna zijn er drie avonden voor de communicanten en hun ouders bedoeld. 
We hopen steeds dat er enkele ouders van de communicanten zich aangesproken voelen om deel uit te maken van de werkgroep.

Lees meer…

Geen evenementen gevonden!

Vormsel

Vik Mangelschots (Meer info…)

Geen evenementen gevonden!