Menu Sluiten

Bijzondere vieringen

Taizévieringen

 • Sfeervolle, muzikale gebedsvieringen
 • 3e vrijdag van de even maanden (feb, apr, jun, okt, dec)
 • om 19.30 uur in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel, Mol

Paus Johannes XXIII noemde Taizé de kleine lente in de Kerk. Al vele tientallen jaren komen vele duizenden jongeren tijdens de zomer samen in dit Bourgondisch dorpje waar een oecumenische broedergemeenschap hen onthaalt in onder andere bijzonder sfeervolle gebedsvieringen. De gebedsvieringen worden vooral gekenmerkt door korte meerstemmige liederen die vele keren herhaald worden.

In onze pastorale eenheid voorzien we ook een zestal vieringen per jaar in deze stijl. We hopen zo ook die typische meditatieve sfeer te scheppen die het mogelijk maakt om echt te kunnen bidden. Deze diensten hebben ook een meer informele stijl waardoor ook jongere generaties vaak worden aangesproken.

Muzikanten die de viering willen mee begeleiden melden via de knop hiernaast en verzamelen om 18.15 uur in de kerk om de partituren door te nemen. De Taizérefreinen bestaan meestal slechts uit twee lijnen muziek en zijn vrij eenvoudig te spelen.

Eucharistische aanbidding

 • Eucharistie om 19 uur
 • Aansluitend stille aanbidding tot 20 uur
 • 1e vrijdag van de maand in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel, Mol

Het is al een zeer oude traditie om op de eerste vrijdag van de maand een bijzonder gebedsmoment te organiseren. De vrijdag verwijst natuurlijk naar Goede Vrijdag de dag waarop Jezus zichzelf helemaal uit liefde heeft prijsgegeven. We verzorgen die avond om 19 uur de eucharistieviering in de Taborkapel van de  Sint-Pieter en Pauwelkerk op een meditatieve manier. De stilte na de communie loopt uit in eucharistische aanbidding tot 20 uur. Na de zegen met het Heilig Brood zingen we een feestelijk slotlied en beginnen we op een vredige manier aan het weekeinde.

DeWitteMolvieringen

 • Stemmige, symbolische vieringen voor zorggebruikers en hun peters en meters
 • 4e woensdag van de maand (behalve dec, jul en aug)
 • Om 19 uur in de  Sint-Pieter en Pauwelkerk, Mol

De vierde woensdagavond van elke maand (behalve in december, juli en augustus) verwelkomen we om 19 uur de zorggebruikers van dienstencentrum De Witte Mol in de eucharistieviering in de Sint-Pieter en Pauwelkerk, Mol. Een groep peters en meters uit onze pastorale eenheid probeert doorheen de jaren een vriendschappelijk band met de zorggebruikers van dit centrum op te bouwen. Zij gaan de zorggebruikers in hun verschillende woningen ophalen en vergezellen hen naar deze stemmige viering waarin een eigen taal wordt gehanteerd. Verschillende symbolische handelingen: het aanreiken van een mantel, het ontsteken van een kaarsje, het geven van een kruisje… proberen de zorggebruikers met een mentale beperking te raken en hen op een meer zintuiglijke manier in contact te brengen met het mysterie van Gods liefdevolle nabijheid.
Iedereen is welkom in deze sfeervolle viering.

Vespers in de sterke tijden

 • Ingetogen en bezinnend avondgebed
 • Elke maandagavond in Advent en Veertigdagentijd
 • 19 uur in de Sint-Andrieskerk

De maandagavonden in de Advent en Veertigdagentijd bidden we de vespers om 19 uur in de Sint-Andrieskerk. De vespers zijn het avondgebed uit de kerkelijke getijden. In het getijdengebed vindt men een gebedsmoment terug voor bijna elk moment van de dag. De vespers zijn opgebouwd uit drie psalmen, een Bijbelse lezing, de lofzang van Maria, voorbeden, het Onzevader en een slotgebed met zegen. In een vesperdienst komen ook nog enkele liederen en verzen aan bod. In de sterke tijden hebben die steeds een bijzonder karakter en scheppen ze de sfeer van de tijd die we op dat moment beleven. In onze vesperdienst voorzien we ook enkele teksten ter bezinning die ons ondermeer doen stilstaan bij het thema dat deze sterke liturgische tijd in onze pastorale eenheid kleurt.