Menu Sluiten

St-Odrada Millegem

Vieringen

Contactpersoon

Rekeningnummer

De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Wij dragen de zorg voor het geheel van de St.-Odradaparochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In onze vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen en zoeken we naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren.

Leden: 

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:

 • Jozef Lievens
  Leeuwerikstraat 4, 2400 Mol   |   014 31 89 02

Secretaris:

 • Hilde Eykmans
  Sint-Odradastraat 51, 2400 Mol   |   0494 63 87 96

Penningmeester:

 • Roger Wouters
  Stokt 88, 2400 Mol   |   014 31 39 02

Andere leden:

 • Herman Lenaerts
  Munchenlaan 17, 2400 Mol   |   014 58 59 03
 • Jan Van Broekhoven
  Koekoekstraat 103, 2400 Mol   |   014 31 28 02

Vertegenwoordiger van de parochie:

Doopsel

Het is niet mogelijk om een doopsel te vieren in de kerk van Millegem. In plaats daarvan kan je kiezen uit 9 andere parochies in Balen en Mol. In het inschrijfformulier kan je kiezen uit alle beschikbare vieringen.

Eerste communie

Contactpersoon
Vik

Met meerdere parochies samen werken we in de voorbereiding op de eerste communie met “Op weg met Jezus”. Deze eigen methode, die ouders én kinderen betrekt, bestaat uit een start…

Geen evenementen gevonden!

Vormsel

Contactpersoon
Petra Sannen
petra@bekijx.be

Geen evenementen gevonden!

Binnenkort in Millegem:

februari 2023
maart 2023
april 2023
mei 2023
Geen evenementen gevonden!