Menu Sluiten

Het vredeslicht terecht bij natuurvereniging De Gagel

Wat een warme ontvangst had natuurvereniging De Gagel voorbereid voor de komst van het Vredeslicht! Niet alleen stond een ganse delegatie ons op te wachten, bovendien had de coördinator Staf Heurckmans een fijne voorstelling uitgewerkt, waardoor we in korte tijd een goed beeld kregen van de werking van de vereniging.

De vereniging, opgericht in 1984 als natuur-educatieve organisatie, dankt haar naam aan een typische struik van bij ons. De gagel (Myrica Gale) – ook wel eens Brabantse peper of post genoemd, waarvan mogelijk de naam Postel is afgeleid – is een lage struik, waarvan de geur het midden houdt tussen die van laurier en eucalyptus. Gagel kende heel wat toepassingen maar de voornaamste was te vinden in de middeleeuwse bierbrouwerijen.

Recente plaatsing insectenhotel

Plaats van afspraak was de kruidentuin in de abdij van Postel, waar tussen de meer dan 300 verschillende kruiden recent door De Gagel een insectenhotel is geplaatst. De aanwezigheid van veel soorten insecten verhoogt de biodiversiteit. Vooral solitaire bijen, die niet in een zwerm leven, vinden de weg naar het insectenhotel. Boeiend was de uitleg over dit hotel, dat verschillende stronken bevat waarin (soms minuscule) gaten van verschillende diameter zijn geboord. Een insect kruipt er in en legt op het einde van het gangetje een eitje, waarna zij het zorgvuldig afsluit. De vrouwelijke eitjes worden het eerst gelegd, nadien de mannelijke. De eitjes worden na de metamorfose insecten. Wat zit de natuur toch vernuftig ineen!

Een indrukwekkend palmares

Het was zo mooi getuige te mogen zijn van de passie van deze mensen, gediplomeerde natuurgidsen én geïnteresseerde medewerkers – die al 37 jaar met volgehouden inzet kleine natuurprojecten realiseren onder het motto zien – inzien – ontzien. Wie aandacht krijgt voor de natuur en er meer over te weten komt, zal er automatisch meer respect en ontzag voor krijgen.

Terwijl op de meeste plaatsen in de provincie Antwerpen de verenigingen voor natuureducatie in de voorbije jaren ter ziele gingen, is die van Mol/Balen nog steeds actief. Ze kan inmiddels een indrukwekkend palmares voorleggen met 700 gegidste natuurwandelingen, 65 reizen, 50 voordrachten, 145 edities van het tijdschrift ‘t Gageltje, 55 zwerfvuil-opraapacties (nu alleen nog aan de 15 kapelletjes), verdelen van zelfgemaakte nestkastjes, …

Daarnaast heeft de vereniging ‘t Feynends Heike hersteld, een vergeten stukje verboste heide tussen de Oude Bleken in Millegem en Gooreersels in Achterbos. Dit kostte wel 25 winters zwoegen. Zo organiseren ze ook acties om kikkers, padden en salamanders te redden door ze de straat over te zetten aan het Tipven in Millegem. Het inrichten en onderhouden van het watermolenhuisje ‘De Beekjuffer’ is eveneens aan hen toevertrouwd. Oorspronkelijk bedoeld als infocentrum over het Netebekken, werd het gaandeweg een uilenkot. Enkele jaren geleden ontfermden ze zich over zo’n 200 broedbakken. Ook het Pesthuis in de Postelse kruidentuin werd door hen van een tentoonstelling voorzien.

Niet gespaard van mislukkingen

Bescheiden als hij is, gaf de coördinator ook toe dat niet alle projecten succes kenden. Mislukt zijn het draaihalzenproject en het rode bosmierenonderzoek. Ook de inzet om in de regio een stiltegebied te realiseren is tevergeefs gebleken. De natuur – educatieve borden langs de Molse Nete en het coulissepad te Mol Sluis zijn ondertussen, na vandalisme, verwijderd.

Jammer genoeg kamt ook deze vereniging met het probleem van de verjonging. Enkele pioniers zijn al overleden, anderen meestal door ouderdom afgehaakt. Jongeren, die zich in die sector willen inzetten, zijn zeldzaam. Toch blijft de vereniging een droom koesteren, namelijk de creatie van een vogelreservaatje.

Een toast op de toekomst

Na de overdracht van het Vredeslicht, proostten we op de toekomst van de vereniging met een glaasje gageljenever. De vredesduif vond een veilig plaatsje in het insectenhotel, van waaruit ze deelnemers aan de geleide kruidenwandeling en toeristen, rondgeleid door de Molse Gidsenkring, een boodschap van vrede kan schenken. Ook mensen van de vereniging De Gagel blijven bereid een groep in de natuur te gidsen. Een aanrader!

Lees ook: