Contactpersoon

“Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden”

De plaatselijke kerngroep draagt de zorg voor het geheel van de parochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In hun vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen, zoekt men naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren. De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Leden: 

“Gelukkig is de mens die mag wonen in uw huis”

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:

 • Roger Van Reusel
  Astridlaan 23, 2400 Mol   |   014 81 07 02

Secretaris:

 • Yvo Machiels
  Bankei 4, 2490 Balen   |   014 81 07 50

Penningmeester:

 • Hubert Lecoque
  Sint-Jozeflaan 71, 2400 Mol   |   014 81 65 69

Andere leden:

 • Karel Nevelsteen
  Vieille Montagnestraat 3, 2400 Mol   |   014 81 07 15

 • Harlinde Van Duffel
  Leeuwerikheide 130, 2490 Balen    |   014 81 11 11

Vertegenwoordiger van de parochie:

Vieren

We zijn dankbaar dat we regelmatig mogen rekenen op onze gemandateerde voorgangers. Zij verzorgen de woord- en communiedienst wanneer er geen eucharistie gevierd kan worden.

Informatie nog aan te vullen…

Doopsel

Marleen Vanbael
014 81 12 62

Geen evenementen gevonden!

Eerste communie

Catechese aan de hand van “Op weg met Jezus”. Lees meer…

Geen evenementen gevonden!
Geen evenementen gevonden!