Contactpersonen

“Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden”

De plaatselijke kerngroep draagt de zorg voor het geheel van de parochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In hun vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen, zoekt men naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren. De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Leden: 

“Gelukkig is de mens die mag wonen in uw huis”

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Andere leden:

  • August Schoeters
    Germeer 68, 2491 Olmen   |   011 34 13 52
  • Willy Van Broekhoven
    Kromstraat 66, 2491 Olmen   |   011 40 22 18
    willyvanbroekhoven@skynet.be

Vertegenwoordiger van de parochie:

Vieren

We zijn dankbaar dat we regelmatig mogen rekenen op onze gemandateerde voorgangers. Zij verzorgen de woord- en communiedienst wanneer er geen eucharistie gevierd kan worden.

Informatie nog aan te vullen…

Doopsel

Nicole Thys
0494 70 56 65

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Eerste communie

Catechese aan de hand van “Op weg met Jezus”. Lees meer…

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Vormsel

Contactpersoon
Sandra Cools

Het vormsel is onderdeel van onze jongerenpastoraal wHAjo! De jongeren kunnen met het vormsel bevestigen dat ze kiezen voor het christelijke geloof. Een team enthousiaste begeleiders helpt hen op deze weg én ook daarna.

Geen evenementen gevonden!