Menu Sluiten

Welkom

In de kijker

Vanaf vrijdag 30 oktober 2020 zijn er voorlopig nog maximum 40 aanwezigen toegelaten tijdens een religieuze plechtigheid. Hiervoor organiseren we via deze site een reservatiesysteem dat iedereen de gelegenheid biedt om nog een plaatsje te zoeken en om ontgoocheling of frustratie te vermijden als ergens het maximum aantal bereikt is.

TIP: In beide centrumkerken zijn er ook dagelijks eucharistievieringen (zie onderaan). Mocht het moeilijk zijn om een plaatsje te vinden op zaterdag of zondag, kan men ook even tijdens de week aansluiten. Hopelijk blijven we op deze manier ook nog troostvolle momenten bieden aan de aanwezigen.

De pastorale eenheid ‘De Heilige Apostelen’ coördineert sinds 27 november 2015 de werking van de katholieke geloofskernen in de gemeenten Balen en Mol.

Heel wat van de activiteiten zijn verdeeld in verschillende samenwerkingsverbanden waarbij vaak de twee gemeenten richtinggevend zijn.

Als pastorale eenheid hopen wij in deze uitgestrekte regio mensen samen te brengen om gestalte te geven aan Jezus’ droom over ons samenleven. We hebben ook de taak om de kerkelijke structuur in deze regio te organiseren in overeenstemming met de visietekst voor het bisdom Antwerpen die in 2012 werd gepubliceerd.

Wekelijkse vieringen

ZATERDAG

17:00 Mol-Centrum
17:00 Ginderbuiten
18:00 Rauw
18:30 Olmen
18:30 Balen-Centrum
19:00 Ezaart

ZONDAG

09:00 Rosselaar
09:30 Balen-Centrum
09:30 Millegem
09:30 Wezel
10:30 Hulsen
10:30 Gompel
11:00 Sluis
11:00 Mol-Centrum

WEEKDAGEN

08:30 Balen-Centrum
19:00 Mol-Centrum