Menu Sluiten

Welkom

Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 zo goed mogelijk tegen te houden, zullen we ook in de Balense en Molse parochies maatregelen nemen.

  • Tot en met 19 april worden alle geplande activiteiten en vieringen afgelast of uitgesteld.
  • We werken volop aan een herziening van de planning van alle activiteiten die hierdoor beïnvloed worden. Van zodra we duidelijke informatie hebben, worden de betrokken mensen op de hoogte gebracht.
    (Lees hier ook onze brieven aan ouders van communicanten en vormelingen.)
  • Uitvaarten kunnen doorgaan in beperkte en intieme kring.
  • Onze pastores zijn nog bereikbaar via mail of telefonisch.

We nodigen iedereen uit om in deze bijzondere veertigdagentijd steun te vinden in gebed en solidariteit. Aandacht voor de zwakke medemens krijgt nu een heel concreet gezicht. 

In de kijker

De pastorale eenheid ‘De Heilige Apostelen’ coördineert sinds 27 november 2015 de werking van de katholieke geloofskernen in de gemeenten Balen en Mol.

Heel wat van de activiteiten zijn verdeeld in verschillende samenwerkingsverbanden waarbij vaak de twee gemeenten richtinggevend zijn.

Als pastorale eenheid hopen wij in deze uitgestrekte regio mensen samen te brengen om gestalte te geven aan Jezus’ droom over ons samenleven. We hebben ook de taak om de kerkelijke structuur in deze regio te organiseren in overeenstemming met de visietekst voor het bisdom Antwerpen die in 2012 werd gepubliceerd.

Wekelijkse vieringen

ZATERDAG

17:00 Mol-Centrum
17:00 Ginderbuiten
18:00 Rauw
18:30 Olmen
18:30 Balen-Centrum
19:00 Ezaart

ZONDAG

09:00 Rosselaar
09:30 Balen-Centrum
09:30 Millegem
10:00 Wezel
10:30 Hulsen
10:30 Gompel
10:30 Sluis
11:00 Mol-Centrum

WEEKDAGEN

08:30 Balen-Centrum
19:00 Mol-Centrum