Menu Sluiten

Welkom

In de kijker

Weekend Maria Ten Hemelopneming

14-15-16 augustus

Voor de vieringen in dit bijzonder weekend vragen we opnieuw om je plaats te reserveren. Zo vermijden we verwarring aan de kerkpoorten wanneer we onze maximumaantallen zouden bereiken.

De pastorale eenheid ‘De Heilige Apostelen’ coördineert sinds 27 november 2015 de werking van de katholieke geloofskernen in de gemeenten Balen en Mol.

Heel wat van de activiteiten zijn verdeeld in verschillende samenwerkingsverbanden waarbij vaak de twee gemeenten richtinggevend zijn.

Als pastorale eenheid hopen wij in deze uitgestrekte regio mensen samen te brengen om gestalte te geven aan Jezus’ droom over ons samenleven. We hebben ook de taak om de kerkelijke structuur in deze regio te organiseren in overeenstemming met de visietekst voor het bisdom Antwerpen die in 2012 werd gepubliceerd.

Wekelijkse vieringen

ZATERDAG

17:00 Mol-Centrum
17:00 Ginderbuiten
18:00 Rauw
18:30 Olmen
18:30 Balen-Centrum
19:00 Ezaart

ZONDAG

09:00 Rosselaar
09:30 Balen-Centrum
09:30 Millegem
10:00 Wezel
10:30 Hulsen
10:30 Gompel
10:30 Sluis
11:00 Mol-Centrum

WEEKDAGEN

08:30 Balen-Centrum
19:00 Mol-Centrum