Menu Sluiten

Onze Lieve Vrouw Gompel

Vieringen

Contactpersoon

Rekeningnummer

De plaatselijke kerngroep is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Wij dragen de zorg voor het geheel van de St.-Andriesparochie. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In onze vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen en zoeken we naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren.

Contactpersoon: 
Lea Janssens
Schansstraat 23 bus 1
2490 Balen
0479 59 20 34

De kerkraad behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie in opdracht van de Vlaamse overheid. Deze taak dient te gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en onder controle van de provinciale overheid.

Voorzitter:

 • Karel Van Gestel
  Colburnlei 38, 2400 Mol   |   014 81 40 60

Secretaris:

 • Frans Deckx
  Gompelbaan 139, 2400 Mol   |   0496 38 74 69

Penningmeester:

 • Yentl Speybrouck
  Vlamingenstraat 62A, 2400 Mol   |   014 73 21 22

Andere leden:

 • Jaak Geenen
  Dreef 48, 2400 Mol   |   014 31 14 74
 • Dirk Verhaert
  Epiciastraat 23, 2400 Mol   |   0487 41 59 97

Vertegenwoordiger van de parochie:

Doopsel

Gompel is één van onze 9 parochies waar je tijdens bepaalde maanden in het jaar je kind kan laten dopen. In het aanvraagformulier krijg je een volledig overzicht van alle doopvieringen in onze pastorale eenheid.

Na de aanvraag word je uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingsavond die georganiseerd wordt voor de doopvieringen die nadien in enkele parochies zullen gehouden worden.
Deze voorbereidingsavond vindt plaats om 20 uur in het parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat, in Balen.

Contactpersoon

Kristien Vanlommel

Doopcatechist

Kim Peys

Voorbereidingsavonden en doopvieringen:

Geen evenementen gevonden!

Eerste communie

Contactpersoon
May Claes

Maak kennis met de bijzondere schoonheid van de liturgie van de eucharistie!

De kinderen worden uitgenodigd om ook leerling – of vriend – van Jezus te worden. We organiseren een aantal activiteiten in de lokalen van het parochiecentrum van Gompel.
De kinderen worden verwacht telkens aanwezig te zijn.

Geen evenementen gevonden!

Vormsel

Contactpersoon
Sandra Cools

Het vormsel is onderdeel van onze jongerenpastoraal wHAjo! De jongeren kunnen met het vormsel bevestigen dat ze kiezen voor het christelijke geloof. Een team enthousiaste begeleiders helpt hen op deze weg én ook daarna.

Geen evenementen gevonden!

Binnenkort in Gompel:

juni 2024
Geen evenementen gevonden!