Menu Sluiten

Eerste communie

Ik ben het levende brood

Catechese

Op weg met Jezus

 • Eigen werkboekje
 • 1 ouderavond
 • 3 bijeenkomsten met ouders en kinderen samen

We lezen verhalen over Jezus, leren het Onze Vader bidden, knutselen, zingen de liedjes voor de viering en nog véél meer!

>> Lees meer…

Op weg met Jezus

 • Eigen werkboekje
 • 1 ouderavond
 • 3 bijeenkomsten met ouders en kinderen samen

We lezen verhalen over Jezus, leren het Onze Vader bidden, knutselen, zingen de liedjes voor de viering en nog véél meer!

>> Lees meer…

In de voorbereiding op de eerste communie maken de kinderen kennis met de bijzondere schoonheid van de liturgie van de eucharistie en worden ze uitgenodigd om ook leerling, of vriend van Jezus te worden. Daartoe worden een aantal activiteiten georganiseerd in de lokalen van het parochiecentrum van Gompel.
De kinderen worden verwacht telkens aanwezig te zijn.

Lees meer…

Meer info volgt.

In Rosselaar gebeurt de inschrijving tijdens het infomoment
op woensdag 21 oktober 19 uur – 20 uur in PC Rosselaar.
Het online-formulier dient in dit geval slechts als een voorinschrijving en is niet noodzakelijk.


3 GezinsMomenten

 • leermoment, creatief moment en gebedsmoment
 • informeel maar intens
 • voor de hele familie

Onze eerste communie-catechese gebeurt in een warme sfeer, telkens in onze parochiekerk. We hebben 3 GezinsMomenten waar we samenkomen. Niet alleen voor de kinderen zijn deze momenten, maar ook voor ouders en familie. Het zijn heel laagdrempelige momenten waarbij we …

Lees meer…

Info en contact

De inschrijvingen voor de eerste communie in 2020 in Balen vonden plaats in november 2018.
Indien er nog families wensen aan te sluiten, kunnen zij zich nog aanmelden bij de contactpersoon uit hun parochie.

Voortaan zal de inschrijvingsavond in Balen ook plaatshebben in het begin van het tweede leerjaar.

Sint-Andries
Viviane Volders
viviane.volders@telenet.be

Hulsen
Maria Kenis
maria.kenis1@skynet.be

Rosselaar
Juliana Wielockx
zuswielockx0607@hotmail.com

Olmen
Andrea Vangenechten,
andrea.vangenechten@hotmail.com

Wezel
Marie-Jeanne Haepers
victor.van.hees@telenet.be

Inschrijven voor de eerste communie 2020 in Mol kan pas na september 2019.

Achterbos, Centrum, Donk
Sandra Cools
sandra_cools@hotmail.com

Ginderbuiten

Sluis
Sandra Cools
sandra_cools@hotmail.com

Millegem en Ezaart
Vik Mangelschots

Gompel
Jean Verheyen

Rauw
Jasmine Geuens

We verwelkomen elk jaar heel graag de eerstecommunicanten en hun families in onze zondagsviering.

Deze viering is een belangrijke stap in de geloofsopvoeding van jonge kinderen en in de kerkelijke beleving van het gezin. De ouders van deze kinderen geven hiermee aan dat zij hun kind voortaan ten volle aan de eucharistieviering willen laten deelnemen en dat zij hun kind hiervoor voldoende met het verhaal van Jezus hebben vertrouwd gemaakt.

Om aan deze viering deel te nemen, moeten de kinderen natuurlijk wel de lessen rooms-katholieke godsdienst in de lagere school volgen.

Data van de vieringen

De data hieronder zijn uitzonderlijk laat op het jaar door de maatregelen voor het coronavirus.

Balen 2020

 • 12 september 9:30 – Wezel
  (in de kerk van Mol-Centrum)
 • 12 september 9:30 – Balen-Centrum (VBS)
 • 12 september 14:00 – Olmen
  (in de kerk van Balen-Centrum)
 • 19 september 9:30 – Rosselaar
 • 19 september 13:00 – Hulsen
 • 26 september 9:30 – Balen-Centrum (andere scholen)

Mol 2020

 • 12 september 14:00 – Mol-Centrum (ook scholen Achterbos)
 • 12 september 14:00 – Rauw
 • 19 september 9:30 – Ezaart
 • 20 september 9:30 – Millegem
 • 20 september 10:30 – Sluis
  (in de kerk van Ginderbuiten)
 • 26 september 13:00 – Ginderbuiten
 • 27 september 10:30 – Gompel

Balen 2021

 • 8 mei 9:30 – Wezel
 • 8 mei 9:30 – Sint-Andries (VBS)
 • 8 mei 14:00 – Olmen
 • 15 mei 9:30 – Rosselaar
 • 15 mei 9:30 – Sint-Andries (andere scholen)
 • 15 mei 13:00 – Hulsen

Mol 2021

 • 25 april 10:30 – Gompel
 • 8 mei 14:00 – Mol-Centrum (ook scholen Achterbos)
 • 8 mei 14:00 – Rauw
 • 15 mei 9:30 – Ezaart
 • 15 mei 13:00 – Ginderbuiten
  (in de kerk van Mol-Centrum)
 • 16 mei 9:30 – Millegem
 • 16 mei 10:30 – Sluis