Menu Sluiten

Ziekenzorg

Is één van u ziek, laat dan de priesters van de kerkgemeenschap roepen

De priesters van onze parochie zijn steeds bereid om zieke mensen van de parochie te bezoeken, thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingsinstelling. Door een eenvoudig telefoontje kan je hen van je vraag verwittigen en een afspraak maken. Indien je dat wenst, brengen zij je ook de ziekencommunie naar aanleiding van de grote kerkelijke feestdagen.

Het sacrament van de ziekenzalving kan een mooi moment zijn, waarin een zieke en zijn mantelzorgers de nodige kracht opdoen om deze gebroken levenssituatie op een goede manier te doorstaan.