Menu Sluiten

Vormsel

Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods

Gevormd worden is zeggen: “Ik wil verder op weg gaan met Jezus en verder ontdekken wie God in mijn leven is.” We vieren niet het einde van je kindertijd, maar wel het begin van je (jong)volwassen leven in onze gemeenschap. Gevormd worden is dus niet iets van één dag. Daarom wil ook elke parochie met de jongeren op stap gaan. Elke parochie heeft een eigen programma. In dit programma kunnen wel activiteiten zitten waar meerdere of alle parochies aan meewerken.

Inschrijvingen gemist? Contacteer de contactpersoon van je parochie.
Inschrijven is pas mogelijk na de zomervakantie.

Er zijn maar 2 voorwaarden:

 1. Gedoopt zijn in de katholieke kerk
 2. Minstens in het 6e leerjaar zitten

Hierop zijn 2 uitzonderingen:

 1. Als je kind in het 5e leerjaar zit maar volgend jaar al naar het middelbaar gaat.
 2. Als je kind in het 5e leerjaar zit en samen gevormd wil worden met een broer of zus in het 6e leerjaar.

Dat mag je zelf kiezen. Je bent niet gebonden aan de parochie waar je woont of naar school gaat.

We vragen €40 inschrijvingsgeld. Dit geld dekt de kosten van alle activiteiten binnen het vormseljaar.

De inschrijving voor het vormsel is pas definitief nadat we het inschrijfgeld ontvangen hebben.

Ja, elk ingeschreven kind is verzekerd tijdens de activiteiten.

We gaan uit van een verantwoordelijke houding van zowel de vormelingen als de ouders. Dat betekent dat je zo vaak mogelijk aanwezig bent. Enkele activiteiten zullen sleutelmomenten zijn in de voorbereiding naar het vormsel. De catechisten zullen dan uitdrukkelijk vragen om zeker aanwezig te zijn.

Bij afwezigheid hoef je geen doktersbriefje voor te leggen, maar verwittig wel steeds de catechist(en).

Dat kan zeker! Geef een seintje aan de catechist en die zal verder contact met je opnemen.

Vaak zijn dit de ouders, maar dat hoeft niet altijd. Het kunnen ook meter en peter zijn, grootouders, broers of zussen. De vormeling mag eigenlijk zelf twee personen kiezen die hij/zij belangrijk vindt om dat moment samen mee te delen. De enige regel is dat deze personen zelf gevormd moeten zijn.

Hou er wel rekening mee dat in sommige parochies enkel voor deze begeleiders plaatsen gereserveerd kunnen worden en niet voor de rest van de familie. Vraag voor de zekerheid meer uitleg aan de verantwoordelijke catechist van jouw parochie.

Het vormsel is een sacrament dat normaal gezien door de bisschop wordt toegediend. Omdat de bisschop niet in alle parochies kan komen, duidt hij een aantal vormheren aan om zijn taak te verdelen. De kinderen zullen dus ofwel door de bisschop, ofwel door één van de vormheren gevormd worden.

Je kan een attest klein verlet aanvragen voor het vormsel.

Dit geldt in de volgende situaties:

 • Enkel voor het vormsel, niet de eerste communie
 • Je bent geen zelfstandige werknemer
 • Dit attest geldt voor
  • je eigen kinderen
  • geadopteerde kinderen
  • natuurlijk erkende kinderen
  • kinderen van de partner met wie je wettelijk samenwoont.

Waarvoor dient een attest voor klein verlet?

 • Je krijgt een dag verlof en behoudt je loon
 • De dag klein verlet valt samen met de dag van het feest
 • Als je niet moet werken op de dag van het feest, mag je afwezig blijven op de activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat of volgt op de dag van het feest
 •  
Vanaf het werkjaar 2023-2024 wordt de vormselviering geïntegreerd in onze jongerenpastoraal.

 

Vieringen

ZA 29 APRIL 2023

Ginderbuiten + Gompel + Rauw + Wezel
9:30 uur – Sint-Pieter en Pauwelkerk Mol

Balen-centrum + Hulsen
13:00 uur – Sint-Andrieskerk Balen

Olmen + Rosselaar
16:00 uur – Sint-Willibrorduskerk Olmen

ZA 6 MEI 2023

Mol-centrum + Sluis + Achterbos + Donk
9:30 uur – Sint-Pieter en Pauwelkerk Mol

Millegem + Ezaart
13:00 uur – Sint-Odradakerk Millegem

Info en contact

Klik op de naam van je parochie voor meer informatie over de catechese.

Sint-Andries BALEN & Sint-Hubertus HULSEN

Sint-Pieter en Pauwel MOL & Sint-Bernardus SLUIS

O.L.V. ROSSELAAR

Sint-Willibrordus OLMEN

Sint-Jozef WEZEL

Sint-Odrada MILLEGEM & Sint-Willibrordus EZAART

Sint-Jozef GINDERBUITEN

O.L.V. GOMPEL

Sint-Carolus Borromeus RAUW

Wat na het vormsel?

Na het vormsel ben je helemaal klaar voor onze jongerenwerking wHAjo!

Ga mee op uitstap en naar vieringen, maar ook wie bezinnend wil studeren of gewoon op adem wil komen, kan bij wHAjo terecht.

CONFIRMATION

If your child takes lessons at the European School, you can register for the ‘Project ES Mol’. In collaboration with the school, we prepare your child for confirmation in Dutch and English.

This project takes place every 3 years. The next time will be in 2025.

Medewerkers-portaal