Menu Sluiten

Vormsel

Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods

Info en contact

Klik op de naam van je parochie voor meer informatie over de catechese.

Data vormselvieringen 2022

7 mei

9.30 u Ginderbuiten + Gompel + Rauw + Wezel
(in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol)

13.00 u Balen-Centrum + Hulsen
(in de Sint-Andrieskerk van Balen)

16.00 u Olmen + Rosselaar
(in de OLV-kerk van Rosselaar)

14 mei

 9.30 u Mol-Centrum + Sluis + Achterbos + Donk

(in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol)

13.00 u Millegem + Ezaart
(in de Sint-Odradakerk van Millegem)

11 juni

14.00 u Europese School

in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol

Inschrijvingen voor 2022 gemist? Contacteer de verantwoordelijke van je parochie.

Het vormsel is een belangrijk moment. Niet alleen voor degene die gevormd wordt, maar ook voor de ouders, de familie, vrienden, de catechisten en de hele gemeenschap van gelovigen.

Maar gevormd worden is niet iets van één dag. Daarom wil ook elke parochie met de jongeren op stap gaan. Elke parochie heeft een eigen programma. In dit programma kunnen wel activiteiten zitten waar meerdere of alle parochies aan meewerken.

Data vormselvieringen 2023

Inschrijven is pas mogelijk na de zomervakantie.

29 april

9.30 u Ginderbuiten + Gompel + Rauw + Wezel
(in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol)

13.00 u Balen-Centrum + Hulsen
(in de Sint-Andrieskerk van Balen)

16.00 u Olmen + Rosselaar
(in de Sint-Willibrorduskerk van Olmen)

6 mei

 9.30 u Mol-Centrum + Sluis + Achterbos + Donk

(in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol)

13.00 u Millegem + Ezaart
(in de Sint-Odradakerk van Millegem)

Geloofsavonden voor ouders

Voor de ouders van de vormelingen bieden we 3 geloofsavonden aan. Dit is telkens om 20 uur in het PC van Balen.
Momenteel zijn er nog geen data gekend voor 2021-2022.

FAQ

Er zijn maar 2 voorwaarden:

 1. Gedoopt zijn in de katholieke kerk
 2. Minstens in het 6e leerjaar zitten

Hierop zijn 2 uitzonderingen:

 1. Als je kind in het 5e leerjaar zit maar volgend jaar al naar het middelbaar gaat.
 2. Als je kind in het 5e leerjaar zit en samen gevormd wil worden met een broer of zus in het 6e leerjaar.

Dat mag je zelf kiezen. Je bent niet gebonden aan de parochie waar je woont of naar school gaat.

We vragen €30 inschrijvingsgeld. Dit geld dekt de kosten van alle activiteiten binnen het vormseljaar.

De catechese is vrijblijvend, maar wel sterk aanbevolen voor een goede voorbereiding op het vormsel. De vieringen van Naamopgave en Kruisoplegging zijn wel verplicht. Verwittig steeds de verantwoordelijke catechist van jouw parochie als je afwezig zal zijn.

Dat kan zeker! Geef een seintje aan de catechist en die zal verder contact met je opnemen.

Vaak zijn dit de ouders, maar dat hoeft niet altijd. Het kunnen ook meter en peter zijn, grootouders, broers of zussen. De vormeling mag eigenlijk zelf twee personen kiezen die hij/zij belangrijk vindt om dat moment samen mee te delen. De enige regel is dat deze personen zelf gevormd moeten zijn.

Hou er wel rekening mee dat in sommige parochies enkel voor deze begeleiders plaatsen gereserveerd kunnen worden en niet voor de rest van de familie. Vraag voor de zekerheid meer uitleg aan de verantwoordelijke catechist van jouw parochie.

Het vormsel is een sacrament dat normaal gezien door de bisschop wordt toegediend. Omdat de bisschop niet in alle parochies kan komen, duidt hij een aantal vormheren aan om zijn taak te verdelen. De kinderen zullen dus ofwel door de bisschop, ofwel door één van de vormheren gevormd worden.

Je kan een attest klein verlet aanvragen voor het vormsel.

Dit geldt in de volgende situaties:

 • Enkel voor het vormsel, niet de eerste communie
 • Je bent geen zelfstandige werknemer
 • Dit attest geldt voor
  • je eigen kinderen
  • geadopteerde kinderen
  • natuurlijk erkende kinderen
  • kinderen van de partner met wie je wettelijk samenwoont.

Waarvoor dient een attest voor klein verlet?

 • Je krijgt een dag verlof en behoudt je loon
 • De dag klein verlet valt samen met de dag van het feest
 • Als je niet moet werken op de dag van het feest, mag je afwezig blijven op de activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat of volgt op de dag van het feest
 •