Menu Sluiten

Vormsel met wHAjo

Onze vormselwerking wordt hervormd.

Op deze pagina willen we u zo goed mogelijk informeren en op de hoogte houden van het nieuwe concept en programma.

Vernieuwing en verandering brengen altijd veel vragen met zich mee. Toch willen we je vragen om geduld te hebben. We zitten volop in een proces en zullen op tijd en stond communiceren via deze pagina. De reden waarom je nog niet alle informatie hier ziet, is omdat we er zelf nog volop over aan het nadenken zijn.

4-05-2023 | Nieuwe aanpak vormsel en jeugdpastoraal

Wat was al geweten?

De datum van het vormsel in onze pastorale eenheid wordt vanaf volgend werkjaar verschoven naar oktober. Concreet gaat het dan om 26 oktober 2024. De vieringen zullen plaatshebben om 9:30 – 11:30 – 13:30 en 15:30 uur.
Lees hier waarom we dat doen.

Zowel de activiteiten als de vieringen van het vormsel zullen niet langer opgedeeld worden per parochie, maar per ‘beweging‘. Jongeren kiezen zelf aan welke beweging ze willen deelnemen.

Sinds juni 2022 werken we met een heel team aan een nieuwe aanpak van onze jongerenpastoraal (wHAjo) waarbij het vormsel een belangrijk moment vormt aan de start van het tweede jaar van activiteiten.

Wat is nieuw?

De grote lijnen van de nieuwe wHAjo (werking Heilige Apostelen jongeren) zijn uitgetekend. Jongeren zullen aan het begin van het 6de leerjaar kunnen instappen in één van de vier bewegingen die we aanbieden. Aan het begin van het eerste middelbaar, aan de start van het 2de wHAjo-jaar, kunnen die jongeren er dan voor kiezen om gevormd te worden in oktober.

We voorzien twee grote infomomenten over deze nieuwe werking:

  • dinsdag 26 september om 19.30 uur in het parochiecentrum van Sint-Andries;
  • donderdag 28 september om 19.30 uur in de zaal van het Sint-Lutgardisinstituut aan de Vennestraat.

Beide momenten zijn de jongeren en hun ouders uitgenodigd om kennis te maken met de vernieuwde werking. Nadien kunnen de jongeren zich voor wHAjo inschrijven en daarbij ook voor het vormsel kiezen. Hun werking start zaterdag 23 december om 19 uur met een viering in de Sint-Pieter en Pauwelkerk waarin ze het Vredeslicht van Betlehem ontvangen.

4 bewegingen

Vanaf januari gaan de jongeren dan verder in één van de vier bewegingen waarvoor ze zich ingeschreven hebben. Met deze vier bewegingen hopen wij aan te sluiten bij de verschillende interesses en talenten van de jongeren. Tegelijk zijn de vier bewegingen ook vier verschillende manieren waarop ja met geloof kan bezig zijn.

DE HERBERG
Een beweging krijgt als naam ‘de herberg’. Deze groep heeft dan ook een herberg als thuisbasis. Zij zullen doorgaans de derde vrijdagavond van de maand van 19 tot 21 uur samenkomen in het café van het parochiecentrum van Ginderbuiten. In een gezellige setting zullen zij activiteiten doen om onze geloofsschat te ontdekken. Een religieuze film, een bijbelkwartet, een escaperoom zijn werkvormen die hier aan bod zullen komen. De herberg wordt hopelijk een plek waar jongeren zich thuis voelen, waar ze met elkaar in gesprek gaan en waar ze graag op adem komen.

CAMINO
Een tweede beweging noemen we ‘camino’ naar de naam van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella in het noordwesten van Spanje. Vanaf de Sint-Andrieskerk tot het graf van Sint-Jakob moet een pelgrim 1803 kilometer afleggen. Jongeren die voor deze beweging kiezen, gaan inderdaad deze kilometers op hun teller verzamelen. Het worden activiteiten waarin sportiviteit en beweging voorop staan als een fietstocht naar Scherpenheuvel, een sponsoractiviteit ten voordele van Broederlijk Delen met 12 fietsen op rollen, een estafetteloop tussen Mariakapelletjes enzovoorts.

DE SAMARITANEN
De derde beweging wordt gevormd door ‘de Samaritanen’. In januari luisteren deze jongeren naar een gevangenisaalmoezenier en in februari bezoeken ze een dak- en thuislozenproject in Antwerpen. Zo maken ze kennis met het diaconaal karakter van de kerk. Vanaf maart gaan ze zelf aan de slag als vrijwilliger in De Witte Mol, Witte Meren en Ons huis. De gesprekken met initiatieven waar jongeren actief kunnen zijn lopen momenteel nog. De drie genoemde werkingen hebben reeds toegezegd. De tweede woensdag van de maand zetten jongeren zich in van twee tot vier en vervolgens komen ze een uurtje samen om stil te staan bij hun vrijwilligerswerk en de werken van barmhartigheid.

MUZIEK & ATELIER
De laatste beweging is voor de creatievelingen en gaat in twee groepen werken. De eerste groep heeft muziek als thema en komt de tweede vrijdagavond van de maand samen van 19 tot 21 uur en gaat het wHAjo-koor en/of -band vormen afhankelijk van de aanwezigheid van verschillende talenten. De tweede groep wordt ‘het atelier’ op de eerste zaterdagvoormiddag van de maand. Zij gaan aan de slag met allerlei andere creatieve werkvormen als keramiek, schilderen, toneel….enzovoorts.

Drie grote activiteiten

Naast de viering rond het Vredeslicht van Bethlehem in december zijn er nog twee activiteiten waarvoor alle jongeren en hun gezinnen worden uitgenodigd:

  • zaterdag 27 april houden we een pelgrimage rond de abdij van Postel;
  • zondag 1 september verzamelen we in de namiddag aan de kapel van Scheps. De jongeren die hun eerste jaar wHAjo afronden ontvangen er een kruisje dat ze bij het vormsel kunnen dragen.

Wat nog te verwachten?

De begeleidingsgroep is momenteel de verschillende activiteiten praktisch aan het uitwerken. In vier groepen wordt er nu vergaderd om voor elke beweging een uitdagend programma te hebben. Begin juli gaat de groep nog een hele zaterdag naar de abdij van Postel om alles op punt te stellen zodat we in september een gedetailleerd programma kunnen voorstellen.

We zijn er ons van bewust dat deze nieuwe werking een hele uitdaging is. Jongeren zullen vanuit verschillende dorpen of parochies voor een beweging kiezen en daar groep vormen met jongeren die ze voordien nog niet kenden. Ook de aanpak door de begeleiding zal wellicht anders worden. We willen vermijden om in een soort van onderwijzer-leerling-relatie te belanden maar hopen eerder een oudere geloofsvriend te worden. We vermoeden dat door deze aanpak de keuze om deel te nemen misschien iets meer bij de jongeren komt te liggen als een inschrijving voor de vormselcatechese vandaag door de ouders. Het heeft misschien ook als gevolg dat minder jongeren gaan deelnemen dan de huidige groep vormelingen.

We geloven heel sterk in deze nieuwe werking. De opzet is om met jongeren aan groepsvorming te doen in de hoop om zo weer een jeugdpastorale werking op te zetten en op een vernieuwde manier jongeren in onze kerk te verwelkomen. We gebruiken heel bewust niet het woord kerken. Het gaat om kerk als hun gemeenschap en niet om onze kerkgebouwen en de vieringen zoals wij ze nu kennen en meemaken. We willen hen de kans bieden om samen een plek te vinden in onze pastorale eenheid. Stilletjes hopen we natuurlijk dat velen uit onze pastorale eenheid enthousiast zijn over dit project en het graag mee ondersteunen.

Waarom wordt het vormsel in de toekomst in oktober gevierd?

We deelden reeds mee dat vanaf 2024 de vormseldatum in onze pastorale eenheid wordt verschoven naar oktober. Concreet gaat het in 2024 dan om 26 oktober. Hiermee gaan we in op een vraag van het bisdom om de vormseldata meer te spreiden en ze niet langer geconcentreerd te houden in de Paastijd. Het wordt stilaan onhoudbaar wegens een gebrek aan vormheren. In onze pastorale eenheid hebben we voor een moment gekozen waarbij de vormelingen dan net in hun eerste jaar middelbaar onderwijs begonnen zijn. Op deze manier willen wij ook gevoelsmatig onderstrepen dat het vormsel geen eindpunt is of een bekroning van een lagere school periode of het afsluiten van de kindertijd. Het vormsel hoort bij een nieuwe start of uitdaging. Dit sacrament staat voor alles wat uitdaging en initiatief betekent.