Menu Sluiten

Vormsel met wHAjo

Onze vormselwerking wordt hervormd.

Op deze pagina willen we u zo goed mogelijk informeren en op de hoogte houden van het nieuwe concept en programma.

Vernieuwing en verandering brengen altijd veel vragen met zich mee. Toch willen we je vragen om geduld te hebben. We zitten volop in een proces en zullen op tijd en stond communiceren via deze pagina. De reden waarom je nog niet alle informatie hier ziet, is omdat we er zelf nog volop over aan het nadenken zijn.

7-12-2022 | Het vormsel verhuist naar oktober

Het is de tijd van het jaar waarin zowel ouders als leerkrachten benieuwd zijn naar de vormseldata van volgend schooljaar. Daarom proberen we enkele vaak voorkomende vragen samen te vatten.

Wanneer zal het vormsel in 2024 doorgaan?

Er zijn 4 vormselvieringen in onze pastorale eenheid voorzien op zaterdag 26 oktober 2024.
De vieringen zullen plaatshebben om 9:30 – 11:30 – 13:30 en 15:30 uur.

Wanneer zal het vormsel in mijn parochie doorgaan?

Er zullen waarschijnlijk geen vormselvieringen meer per parochie doorgaan. De jongeren uit jouw parochie, zullen verdeeld kunnen zijn over verschillende groepen.
Ze zouden kunnen kiezen tot welke groep zij willen behoren binnen wHAjo (jongerenpastoraal): één die erop gericht is om onze geloofsschat te ontdekken, of die waarbij sportiviteit hoog in het vaandel staat, of waar men eerder creatief aan de slag gaat, of die waar men op een actieve manier zich gaat inzetten voor enkele goede doelen of projecten in Balen en Mol. Het tijdstip van het vormsel op zaterdag 26 oktober zal bepaald worden door de groep die de jongeren zelf gekozen hebben. Het spreekt voor zich dat we een viering aanbieden voor die groep jongeren die samen op weg is gegaan. Het betekent ook dat niet meer alle jongeren uit één dorp/parochie samen gevormd zullen worden. De groepen worden immers samengesteld door alle kandidaten uit Balen en Mol.

Van waar komt het idee om de vormselwerking te veranderen?

Iedereen in onze pastorale eenheid die werkzaam is rond het vormsel en jongerenpastoraal neemt dit werkjaar deel aan een traject om het concept vormselcatechese op een grondige manier te hervormen. Eén van de hoofdlijnen die we samen overeenkwamen, is zeker dat we de idee loslaten dat het vormsel een bekroning en eindpunt is van een jaar catechesewerking. We willen het vormsel eerder aanbieden als een belangrijk moment binnen de werking van jongerenpastoraal die pas eindigt wanneer mensen de eerste stappen zetten in het volwassen leven.

Waarom zal het vormsel in oktober plaatsvinden in plaats van in de lente?
Waarom worden kinderen pas in het eerste middelbaar gevormd?

In ons bisdom wordt gevraagd om de vormseldata meer te spreiden in het jaar omdat de zeven zaterdagen in de paastijd onhoudbaar blijven als vormselmomenten in ons bisdom. Er zijn niet voldoende vormheren beschikbaar om in zo’n korte tijd alle pastorale eenheden van ons bisdom te bezoeken. Daarom hebben we er in onze pastorale eenheid voor gekozen om voorlopig de vierde zaterdag in oktober als vormseldatum te vragen. Voor 2024 gaat het dan om zaterdag 26 oktober. Het betekent inderdaad dat het vormsel dan niet meer plaatsheeft aan het einde van het zesde leerjaar maar net wanneer de jongeren een eerste deel van het eerste middelbaar hebben afgewerkt.

Het past ook in onze visie om het vormsel eerder de start van iets te laten zijn dan een afscheid van een bepaalde levensfase. Het huidig denkproces geeft aan dat we in september 2023 de kandidaten voor 2024 zouden uitnodigen om hen Whajo – onze werking jongerenpastoraal – voor te stellen.

Doen alle Balense en Molse mee aan deze hervorming?

Binnen de groepen die verantwoordelijk zijn voor de vormselwerking leeft een groot enthousiasme om deze nieuwe werking alle kansen te geven en om er hun steentje aan bij te dragen. De ervaring heeft ons allen geleerd dat we het stuur echt moeten omgooien, willen we nog een beetje aansluiting hebben bij de leefwereld van de jongeren. Het maakt dat iedereen het vertrouwde moet loslaten maar dat we ook samen op weg moeten gaan om een heel nieuwe werking op touw te zetten.

Wanneer zullen we meer informatie krijgen?

Momenteel kunnen we nog niet meer duidelijkheid bieden dan wanneer de vormseldatum in 2024 zal zijn. Van zodra we verdere stappen gezet hebben met de verantwoordelijken van het vormsel en de jongerenpastoraal, zullen we hierover communiceren.

20-9-2022 | wHAjo voor twaalfjarigen

Voor de twaalfjarigen in 2024 trekken we helemaal de kaart van wHAjo! In september 2023 worden ze uitgenodigd om kennis te maken met onze werking jongerenpastoraal. Het nieuwe wHAjo-jaar gaat van start in december 2023 met de ontvangst van het Vredeslicht van Betlehem en loopt tot de zomer van 2024. In september 2024 start voor deze jongeren het tweede jaar wHAjo. Jongeren die lid zijn van wHAjo kunnen zich bij de start van het tweede jaar laten vormen.

In 2024 voorzien we vier vormselvieringen op zaterdag 26 oktober.
De vieringen zullen plaatshebben om 9.30 -11.30 – 13.30 en 15.30 uur.

Momenteel zijn alle vrijwilligers en pastores die betrokken zijn bij zowel de vormselvieringen als wHAjo ijverig aan de slag om deze nieuwe werking voor te bereiden. Zodra er meer duidelijkheid is hoe wHAjo er vanaf september 2023 zal uitzien, zullen we dit vanzelfsprekend bekend maken.
Na het infomoment in september 2023 zullen de inschrijvingen voor wHAjo starten en wordt het ook duidelijk voor welke vormselviering de jongeren gekozen hebben.