Menu Sluiten

Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk

Campagne Broederlijk Delen van 14 februari tot 31 maart 2024

De campagne ‘Samen voor rechtvaardigheid’ van Broederlijk Delen, actief in Congo, belicht de uitdagingen van familiale landbouwers. Deze gemeenschappen, waarvan 70% van de Congolezen afhankelijk is, kampen met moeilijke toegang tot grond door verouderde wetgeving en druk van agro-industrieën. Het initiatief ondersteunt lokale boerenorganisaties in het toepassen van duurzame landbouwmethoden en het verdedigen van hun rechten op politiek niveau. Voorbeelden van succesvolle samenwerkingen tonen aan dat gezamenlijke actie essentieel is voor het behoud van grond en het voeden van de bevolking, waarbij de nadruk ligt op agro-ecologie en politieke betrokkenheid.

In Congo zijn we actief rond:

Grondstoffen en voedselsystemen:

Samen met boerenorganisaties en vakbonden ondersteunen we families die van de landbouw leven, zodat ze duurzame landbouwtechnieken kunnen toepassen en hun productie diversifiëren. Het beter bewaren en verwerken van oogsten, het gebruik van natuurlijke meststoffen en aandacht voor het leefmilieu, zorgen voor genoeg eten, een waardig inkomen en een grotere biodiversiteit.

Politieke stem en participatie:

We ondersteunen boerenunies om de rechten van families die van de landbouw leven op lokaal, provinciaal en nationaal niveau te verdedigen. We moedigen massamedia aan om de problemen van de boerenbeweging te belichten en haar campagnes te ondersteunen. We werken samen met onderzoekscentra die het pleidooi voor agro-ecologie ondersteunen door wetenschappelijk bewijs aan te leveren. We ijveren er tot slot voor dat internationale partners en donoren agro-ecologische modellen gebruiken.

Wereldwijde solidariteit in beweging:

We zetten in op een sterke en inclusieve boerenbeweging die zich kan aanpassen aan veranderende Politieke en klimatologische contexten. We hebben bijzondere aandacht voor de Oost-Afrikaanse Gemeenschap. Deze samenwerking tussen 7 Oost-Afrikaanse landen heeft een rechtstreekse invloed op het aanbod en de prijzen op de voedselmarkt van Congo en op de plannen die buurlanden hebben met de natuurlijke rijkdommen van Congo. De beweging rond Broederlijk Delen in België draagt via directe acties en interpellaties bij tot de bescherming van de activisten van de boerenbeweging en haar bondgenoten die getroffen worden door repressieve maatregelen.

Lees ook: