27 & 28 mei 2023  Pinksteren

Homilie

Vandaag vieren wij een sterk en wonderlijk feest. En daarom wens ik jullie allemaal een zalige hoogdag en gelukkig Pinksteren.

En ook dit noemen wij een wonder. De eerste adem, als er een klein wezentje de buik van de moeder verlaat om aan het leven te beginnen. Adem, ook het oersymbool van Gods Geest. Adem die bij de schepping van de mens door God wordt ingeblazen. Over Gods Geest kunnen wij slechts spreken in beelden. Pinksteren is dan ook een feest vol symboliek.
In de eerste lezing van vandaag horen we dat er plots uit de hemel een gedruis kwam, alsof er een hevige wind opstak en heel het huis was er vol van.

En in het Evangelie horen we dat Jezus ademde over zijn leerlingen en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest …’. Wind. Adem. Gods Geest. Je ziet dat niet. Maar… het is er wel! Ook ‘vuur’ is aanwezig. Zo verscheen er iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van de leerlingen neerzette’. Niet een vuur dat beschadigd of kwetst, maar een vuur dat in vuur en vlam zet. En dan denk ik direct aan Mozes die in de woestijn dat vreemde verschijnsel tegenkomt, een doornbosje dat brandt maar niet verbrandt of opbrand. Er is wind, er spetteren vlammen. Pinksteren is het feest van “beweging”. De Apostelen worden in beweging gezet. Zo werd de kerk gesticht. Zo staat het in het boek van de Handelingen van de Apostelen, het verhaal van de eerste Kerk. Het verhaal van Paulus, van Petrus, van Philippus, al die andere mannen en vrouwen die, gedreven door de Geest van God, Jezus Blijde Boodschap gingen verkondigen. Ook Maria, de Moeder van Jezus, midden tussen de Apostelen, ook zij wordt deelgenote en de Moeder van de Kerk.

Zo werkt Gods geest. Hij geeft adem, geeft een aanzet, Hij zet je in vuur en vlam. Het is een vuur dat laaiend blijft, niet kwetst en nooit dooft. Als christenen mogen wij, net als de leerlingen en al onze voorgangers dit geschenk ontvangen.

Wij mogen leven in en met de Heilige Geest, die we telkens noemen bij elk kruisteken. Wij mogen leven van Zijn adem en met Zijn vuur. Wat zijn wij gezegende mensen! Maar, in de eerste lezing lezen we ook wat de Geest doet in de leerlingen. Doet Hij dit ook in ons? Zo herinnert de Geest aan alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Hij neemt de angst weg.  Hij spoort aan om van Jezus te getuigen. Hij leert een taal waarmee iedereen aangesproken kan worden. De taal van de liefde. Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en zegt: ‘Vrede zij jullie’. Daarna blaast Hij over hen en zegt: ‘Ontvangt de heilige Geest. Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Met Pinksteren. Met de heilige Geest, worden de leerlingen herschapen.  De leerlingen die al veel hadden meegemaakt: -hun eigen kwetsbaarheid, -de angst, -het weglopen en vluchten als Jezus gevangen wordt genomen, -de twijfel, -het ongeloof en -de hardleersheid. Met het ontvangen van de heilige Geest worden zij opgetild. Worden zij nieuw.

Geest die vuur en liefde zijt, trooster, die vrijspreekt en vergeeft, die verwarmt, die inspireert, enthousiasmeert en de angst overwint. Die Geest maakt dat Christenen eenvoudig zeggen waar ze in geloven en waarvoor ze staan. Die Geest … Laten we niet méér over Hem zeggen, maar om Hem bidden, zodat Hij ook in ons de ruimte krijgt, ons hart vervult en ons tot nieuwe mensen maakt. Amen.

Els Van Elsen, Parochie-assistente

Bezinning na de communie

Geest van God,
die mensen bij elkaar brengt
en tot gemeenschap maakt,
ontsteek in ons het vuur van toen,
opdat uw Boodschap weer verstaanbaar wordt.

Geest van God,
beziel, zoals weleer,
de mensen die iets van uw werk durven doen:
die schoonheid scheppen
en warmte tussen mensen brengen.
Die kunnen toveren met materie,
die dankzij kleuren en klanken
emoties maken en gedachten brengen.
Beziel hen, Geest van God.
Geest van God,
geef uw warme liefde
aan de mensen die geslagen en gekwetst,
vernederd en verlaten werden.
Behoed hen voor verbittering
en houd de wanhoop uit hun hart.
Wees hun moeder en hun vader,
hun thuis waar zij op adem komen en de vrede vinden.

Geest van God,
die mensen geneest en gebroken harten herstelt,
ontsteek in hen het vuur van toen,
zodat zij vandaag uw levende Boodschap worden.
Een Boodschap van hoop voor elke mens,
een Boodschap zo uitnodigend nabij.

 

Manu Verhulst