Menu Sluiten

Griet Van Coillie

Griet Van Coillie

  • Lid van het team van de pastorale eenheid
    Verantwoordelijke voor diaconie
  • Predikant
  • Uitvaartvoorganger
  • Redactielid KERK+leven
  • Coördinator voor het pilootproject ‘kleine groepen’
  • Verantwoordelijke voor het project presentiepastoraal Xenner