De eerste communies komen eraan!

Sint-Pieter en Pauwel Mol

Eerste communie

Ik ben het levende brood

Deze viering is een belangrijke stap in de geloofsopvoeding van jonge kinderen en in de kerkelijke beleving van het gezin. De ouders van deze kinderen geven hiermee aan dat zij hun kind voortaan ten volle aan de eucharistieviering willen laten deelnemen en dat zij hun kind hiervoor voldoende met het verhaal van Jezus hebben vertrouwd gemaakt. Om aan deze viering deel te nemen, moeten de kinderen natuurlijk wel de lessen rooms-katholieke godsdienst in de lagere school volgen.

Contactpersoon

Marie-Thérèse Swinnen
mthswinnen@hotmail.com

 

Catechese

Vanuit de parochie vormen wij telkens een werkgroep om deze viering en de voorbereiding in goede banen te leiden. Als voorbereiding bieden wij namelijk heel vrijblijvend vier samenkomsten aan waarin wij blijven stilstaan bij de diepere beleving van deze viering. De eerste avond is enkel voor de ouders, de drie volgende zijn voor de communicanten en hun ouders bedoeld. 
We hopen steeds dat er enkele ouders van de communicanten zich aangesproken voelen om deel uit te maken van de werkgroep. 

Inschrijven

We vragen je om vooraf je communicant in te schrijven voor de eerste communie.