Eerste communie

Ik ben het levende brood

Deze viering is een belangrijke stap in de geloofsopvoeding van jonge kinderen en in de kerkelijke beleving van het gezin. De ouders van deze kinderen geven hiermee aan dat zij hun kind voortaan ten volle aan de eucharistieviering willen laten deelnemen en dat zij hun kind hiervoor voldoende met het verhaal van Jezus hebben vertrouwd gemaakt. Om aan deze viering deel te nemen, moeten de kinderen natuurlijk wel de lessen rooms-katholieke godsdienst in de lagere school volgen.

Contactpersoon

Viviane Volders
tel.: 014 81 45 33
viviane.volders@telenet.be

Catechese

We werken met alle Balense parochies samen om een interessante voorbereiding voor de ouders aan te bieden. In enkele geloofsavonden snijden we de belangrijkste thema’s aan onderweg naar de eerste communie.

Voor de kinderen organiseren we samen met een team enhousiaste catechisten 3 avonden waarop zij (samen met hun ouders) in verschillende workshops kennismaken met Jezus en de eucharistie. 

Vieringen eerste communie 2020

We organiseren twee vieringen voor de eerste communie: voor de Vrije Basisschool en voor de andere scholen in de buurt. Ouders kiezen vrij bij welke viering men wil aansluiten.

Inschrijven

Ouders worden via een brief via de school uitgenodigd om naar de inschrijfavond te komen.

Als je kind niet naar één van de Balense scholen gaat, neem dan contact op met Viviane Volders.

Geen evenementen gevonden!