Eerste communie

Ik ben het levende brood

Deze viering is een belangrijke stap in de geloofsopvoeding van jonge kinderen en in de kerkelijke beleving van het gezin. De ouders van deze kinderen geven hiermee aan dat zij hun kind voortaan ten volle aan de eucharistieviering willen laten deelnemen en dat zij hun kind hiervoor voldoende met het verhaal van Jezus hebben vertrouwd gemaakt. Om aan deze viering deel te nemen, moeten de kinderen natuurlijk wel de lessen rooms-katholieke godsdienst in de lagere school volgen.

Contactpersoon

Viviane Volders
tel.: 014 81 45 33
viviane.volders@telenet.be

Catechese

Vanuit de parochie vormen wij telkens een werkgroep om deze viering en de voorbereiding in goede banen te leiden. Als voorbereiding bieden wij namelijk heel vrijblijvend vier samenkomsten aan waarin wij blijven stilstaan bij de diepere beleving van deze viering. De eerste avond is enkel voor de ouders, de drie volgende zijn voor de communicanten en hun ouders bedoeld.

Vieringen eerste communie 2021

We organiseren twee vieringen voor de eerste communie: voor de Vrije Basisschool en voor de andere scholen in de buurt. Ouders kiezen vrij bij welke viering men wil aansluiten.

Inschrijven

Ouders worden aan het begin van het schooljaar via de school uitgenodigd om zoon of dochter in te schrijven.

Als je kind niet naar één van de Balense scholen gaat, neem dan contact op met Viviane Volders.

Geen evenementen gevonden!