Menu Sluiten

Vredeswake Oekraïne

Uitnodiging Vredeswake naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

Aan de mensen uit Oekraïne en hun gastgezinnen:

Graag willen we jullie bijzonder uitnodigen op de vredeswake naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Deze wake is een initiatief van de Pastorale Eenheid van de parochies Mol en Balen.

De afschuwelijke realiteit van de oorlog in Oekraïne en het leed van miljoenen slachtoffers, in hun land of op de vlucht, raakt ons. We voelen de noodzaak om samen stil te staan, samen te waken en te hopen, te bidden om vrede.
Iedereen – christen of anders gelovig – is van harte uitgenodigd. Aan de hand van beeld en muziek, liederen, teksten, gebeden en lichtjes willen we onze betrokkenheid beleven bij de vele slachtoffers van oorlog en geweld. Kinderen zullen actief betrokken worden.
De vredeswake gaat door in de kerk van Olmen op donderdagavond 12 mei om 19u. Iedereen is er van harte welkom!

Voor meer info: Griet Van Coillie +32 (0)479/74.22.84

Invitation to a prayer for peace in Ukraine

To the Ukrainians and their host families:

We would like to invite you to a peace vigil in response to the Russian invasion in Ukraine. This vigil is organized by the churches of Mol and Balen.

The terrible reality of the war in Ukraine and the suffering of millions of victims, whether in their country or in flight, deeply moved us. We feel the need to come together, contemplate and pray for peace.
Everyone – believers of all faiths and also non-believers – is very welcome. With images and music, songs, texts, prayers and candles we want to express our sorrow for the many victims of war. Also children are invited.

The peace vigil will be held in the church of Olmen (Kerkplein, 2491 Balen) on Thursday evening, May 12 at 19:00.

There is public transport from:
• Genendijk – Oostham – Mol: bus 170 and bus 17a
• Kwaadmechelen – Mol : bus 17a

If you have problems to travel to the peace prayer of if you have other questions, please contact us:

Griet Van Coillie +32 (0)479/74.22.84

Запрошення до молитви за мир в Україні

Українцям та їхнім приймаючим родинам:

Ми хотіли б запросити вас на мирне чування у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Це бдіння організовують церкви Мол і Бален.

Жахлива реальність війни в Україні та страждання мільйонів жертв, чи то у своїй країні, чи то у втечі, глибоко зворушили нас. Ми відчуваємо потребу зібратися разом, поміркувати та помолитися за мир.
Усіх – віруючих усіх конфесій, а також невіруючих – дуже раді. Образами та музикою, піснями, текстами, молитвами та свічками ми хочемо висловити нашу скорботу за численними жертвами війни. Також запрошуються діти.

У четвер увечері, 12 травня, о 19:00 відбудеться мирне чування в церкві Ольмен (Kerkplein, 2491 Balen).

Є громадський транспорт з:
• Genendijk – Oostham – Mol: автобус 170 та автобус 17a
• Kwaadmechelen – Mol : автобус 17a

Якщо у вас виникли проблеми з поїздкою до мирної молитви, якщо у вас виникли інші запитання, зв’яжіться з нами:

Griet Van Coillie +32 (0)479/74.22.84

TERUGBLIK

Oekraïense danseres beroert de harten in de vredeswake te Olmen

Een groep mensen uit Olmen werkten toe naar de vredeswake, die er plaats vond in de kerk op de avond van 12 mei. De plaatselijke kerngroep zocht ‘sprekende’ teksten, liederen en muziek bij elkaar, waarin datgene wat elkeen sinds het begin van die nietsontziende oorlog thuis had beleefd en amper had kunnen plaatsen, uitdrukking kreeg. ‘Wat deed dat deugd’, vertelden aanwezigen onmiddellijk na afloop, ‘dat je dit hier sámen kan beleven!’ ‘Wat ben ik blij dat ik gekomen ben.’ ‘Verschillende keren was ik emotioneel geraakt en kreeg ik de tranen in mijn ogen.’

De opbouw van de wake zorgde voor een bedding waarin we emoties opnieuw konden beleven: afschuw, onmacht, ongeloof, verbijstering,… maar ook hartverwarmende menselijkheid en zorg te midden zoveel lijden.

‘Heer Jezus, die stierf in je moeders armen in een bunker in Charkov, ontferm U over ons’ baden we met het gebed van Paus Franciscus namens de mensheid. Een poging tot antwoord op ons aller vraag in deze tijd: “waar is de goede God nu?” Een verwijzing wellicht naar het antwoord dat Elie Wiezel in Auschwitz in zijn hart hoorde toen hij met medegevangenen stond toe te kijken hoe de Gestapo een kind opknoopte en iemand achter hem hardop die vraag stelde: waar is de goede God nu? ‘Daar in de galg!’

We beluisterden pakkende getuigenissen van jonge moeders in Lugansk, Kiev, Marioepol, Charkiv, … opgetekend door een Amerikaanse oorlogsfotografe, en voorgelezen door een jonge vrouw uit Oekraïne en leeftijdsgenoten van bij ons. Kinderen nodigden ons uit om vanuit ons hart liefde te sturen naar kinderen in oorlogsgebied of op de vlucht. Deze ontwapenende zienswijze werd onderstreept door het lied ‘Mijn kleine presidentje’ van Jaap Reesema.

De kerk was overigens versierd met meer dan honderd ingekleurde vredesduiven, waarin de kinderen van de basisschool hun meeleven en hoop op vrede hadden gelegd. Tijdens de wake versierden kinderen zonnebloemen, hét symbool van Oekraïne. Ze keken naar het ontstaan van de speciaal voor Oekraïne gemaakte zandtekening, met op de achtergrond het in het Oekraïens gezongen Onze Vader. Ons medeleven met zoveel slachtoffers daar werd aldus zichtbaar en tastbaar gemaakt. Een warme ingetogenheid was voelbaar onder de aanwezigen…

Maar hét geschenk van de avond was Amina, een jonge vrouw uit Charkiv, die twee maanden geleden en vlak voor haar afstuderen in haar dansopleiding naar hier is gevlucht en onderdak vond bij een pennenvriendin in Mol. Door haar passie vond ze hier al aansluiting bij een dansschool. Ongelooflijk hoe goed ze al Nederlands kan lezen op die korte tijd! Volledig in harmonie met het lied ‘Soldiers of love’ bracht ze met al haar kracht en overtuiging een pakkende choreografische dans voorin en doorheen de kerk. Wat een expressie van hoop, wat een uiting van vriendschap en dankbaarheid tegenover ons, zomaar een groep mensen, voor deze gelegenheid van her en der uit Balen en Mol hier bijeen!

Vijftig minuten zijn omgevlogen. Met een bekertje fruitsap rondden we op een ontspannende manier dit intense samenzijn af. Een greep uit de vele fijne reacties: ‘Het was ontroerend mooi!’ ‘Het boeide van het begin tot het einde’. ‘Tijdens de dans kreeg ik tranen in de ogen’.
Bemoedigd en hoopvol gingen we uiteen, gesterkt door de intuïtie van een jonge kunstenares en dichter: “ … Altijd weer wint Liefde van geweld. Er komt een andere tijd, hij is er nog niet. Maar er komt een andere tijd. Het tij zal keren!” (Jana Binon, www.inwezig.be)

Lees ook: