Menu Sluiten

Veertigdagentijd

Wij delen...

De jaarlijkse vastencampagnes van Broederlijk Delen is niet stilgelegd, alleen kunnen de
omhalingen in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving op BE12 0000 0000 9292.

Goede Week 2020: alle publieke kerkelijke vieringen afgelast.

De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus voorkomen. Alle liturgische diensten van de Goede Week (5-12 april 2020) worden geschorst. Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden.

Informatie over welke liturgische diensten tijdens de Goede Week kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet.

Vespers

Alle vespervieringen na 18 maart gaan niet door.

Palmzondag

Hoewel er geen publieke vieringen doorgaan, zullen er enkele vieringen in ons bisdom plaatsvinden met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring en met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’. Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.

Om een tweevoudige reden.

  • Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van palmzondag.
  • Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden. 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen
 
Er zijn enkel vieringen in ons bisdom met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.
Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet doorgaan. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum.
Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren”
Paus Franciscus

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn “paasplicht” vervullen? Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

Andere vieringen

Alle doopsels, huwelijken, vormsel en eerste communies tot en met 19 april worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen weer mogelijk zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina van deze vieringen.

De kerkgebouwen die open zijn, gelden uiteraard dezelfde veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

Tijdens de veertigdagentijd steunen we elk jaar de acties van Broederlijk delen.

We voorzien elke maandagavond vespers, tenzij anders aangekondigd.

In de Goede Week komen we met zoveel mogelijk mensen uit de hele pastorale eenheid samen om deze sterke tijd te vieren.

Geen evenementen gevonden!