Menu Sluiten

Woonzorgcentrum Nethehof

Hoewel woonzorgcentrum Nethehof in Balen-Wezel op ons prioriteitenlijstje stond voor het bezorgen van het Licht uit Bethlehem, juist omdat het huis in het voorbije jaar zwaar getroffen werd door het Coronavirus, heeft het tot eind april geduurd voor we dit voornemen in vervulling konden laten gaan. Dankzij de enthousiaste medewerking van de dienst ergo, die al een tijdje het weer in de gaten hield om een gunstig moment te kiezen, werd er een eucharistieviering mogelijk gemaakt waaraan 27 bewoners hebben deelgenomen. Dat kon coronaproof buiten op het terras aan de cafetaria. Het was wat improviseren voor de muziek, maar daarvoor wist priester Edmund de moderne technologie aan te spreken. Aan de bewoners was te merken dat ze er graag bij waren. Maar ook de vrijwilligers Georgette en Marie-Jeanne waren zichtbaar blij dat ze na zo lange tijd de draad van de vieringen met oudbekenden weer konden oppikken.

Aan het begin van de dienst stak één van de medewerkster met het licht uit Bethlehem het olielampje aan op de vredesduif. Het licht was immers vooral gebracht uit waardering voor de volgehouden inzet van alle medewerkers die wellicht het moeilijkste jaar in hun loopbaan hebben meegemaakt. Met een open geest luisterden de mensen naar de betekenis van het Vredeslicht en de weg die het intussen tot in Balen-Wezel had afgelegd. We deelden het eucharistisch brood en ervoeren de verbindende kracht van de Verrezen Heer. Het deed deugd om op deze manier, verwarmd ook door de lentezon, samen te mogen vieren. Een uitstekende gelegenheid ook om de vele medebewoners te gedenken die in het voorbije jaar zijn overleden. Naam na naam hebben we hen in gebed genoemd, in het vertrouwen dat zij nu leven in het volle Licht. Zo mochten in deze eerste veelzeggende viering sinds meer dan een jaar Paaslicht én Kerstlicht samen branden, ons hart verwarmen en ons met elkaar verbinden.

Na de viering ging een groep bewoners meteen aan de slag om kleurrijke pizza’s voor het avondmaal te bereiden. Het beloofde nog een feestelijke avond te worden!

Lees ook: